header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Pierwsze logowanie do systemu

 

Po uruchomieniu programu otrzymujemy ekran logowania:

 

firstlogin_1kasa

 

Program zachowuje się różnie w zależności od faktu, czy jest to 1-sze uruchomienie, czy kolejne:

 

Jeżeli jest to 1-sze uruchomienie i zakładana była nowa baza danych, to wówczas:

w programie jest dostępny tylko jeden użytkownik o nazwie „admin” i nie posiada on żadnego hasła;
użytkownik admin początkowo ma tylko uprawnienia administracyjne (do definiowania użytkowników i uprawnień);
po wybraniu przycisku „Logowanie” program sprawdza licencje produktu. Dla nowej bazy program przechodzi do rejestracji licencji;

 

Jeżeli jest to kolejne wywołanie programu:

użytkownik loguje się używając swojego identyfikatora i hasła;
użytkownik identyfikowany jest w programie swoją nazwą (identyfikatorem). Wszystkie operacje w programie rejestrują , kto je wykonał i np. w historii zmian rekordu pamięta się, kto i kiedy modyfikował dane;
użytkownik ma również określone uprawnienia.

 

Każdy użytkownik może zmienić swoje własne hasło, wciskając przycisk Zmień hasło na ekranie logowania.