header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Pierwsze uruchomienie

 

Po pierwszym uruchomieniu program sprawdza połączenie z bazą danych, które mogło być wprowadzone podczas instalacji.

Jeżeli:

określenie połączenia nie było wprowadzone podczas instalacji,
lub jest nieprawidłowe,
lub nie można nawiązać połączenia (np. z powodu odłączenia komputera od sieci),

to po upływie kilkunastu sekund pojawi się informacja o braku połączenia z bazą. Następnie należy przywrócić połączenie z siecią albo wprowadzić poprawne dane w formularzu:

 

firstrun_1

 

W przypadku połączenia lokalnego (baza danych zainstalowana na tym samym komputerze) kontrolka edycyjna zawierająca adres serwera jest niewidoczna.

W polu „Port” należy podać port, na którym program łączy się z bazą danych. Standardowo połączenie ustanawiane jest na porcie 3050. Instalator wykrywa, czy możliwa jest instalacja serwera na tym porcie (np. z powodu wcześniej zainstalowanego i działającego serwera Interbase) i jeśli nie - zmienia port domyślny na 3052.
W przypadku połączenia sieciowego w pole „serwer” powinniśmy wpisać adres serwera np. 127.0.0.1 (lub w przypadku serwera zainstalowanego na komputerze widzianym w sieci Windows może to być nazwa sieciowa tego komputera).
W polu „Ścieżka”  wpisujemy pełną ścieżkę położenia plików baz danych taką, jaka jest widoczna z punktu widzenia serwera.

 

W przypadku sieci Windows nie należy udostępniać katalogu z bazą danych dla pozostałych komputerów

 

Dla połączenia lokalnego można dokonać wyboru katalogu za pomocą przycisku z prawej strony kontrolki do wpisania ścieżki dostępu do baz danych.

 

Po uzupełnieniu danych związanych z połączeniem się z bazą danych  należy wybrać przycisk „Połącz”. Jeżeli w podanej lokalizacji nie istnieje żadna baza danych to wyświetlona zostanie odpowiednia informacja z pytaniem o utworzenie bazy:

 

firstrun_2

 

Utworzenie nowej bazy wykonuje się jeden raz, podczas pierwszego uruchomienia programu po instalacji. Jeśli użytkowany już program wyświetli powyższy komunikat,  to oznacza to niemożność połączenia z istniejącą bazą. Należy wówczas sprawdzić parametry połączenia

 

Po założeniu bazy następuje proces pierwszego logowania.