header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Pobieranie danych

 

Poza wprowadzaniem danych na ekranach edycyjnych program może pobierać je z różnych źródeł:

 

z wcześniejszych wersji programu FINKA (wersje dla DOS lub wcześniejszych Finka-KPRWin lub VATWin) takie pobieranie zwane konwersją wykonujemy jednorazowo.

 

οmożna wykonywać to wielokrotnie, np. po zmianie danych w starym roku,
οpewne dane mogą zostać pobrane podczas wykonania innych czynności, np. przy wystawieniu korekty do faktury ubiegłorocznej pobiera się dane kontarhenta, o ile jeszcze nie były przeniesione
οnie dotyczy do programów Finka-PŁACE i Finka-STW gdzie dane są wieloletnie

 

z innych programów (import danych) wymaga to wysyłania danych przez te programy w uzgodnionym formacie XML . Można w ten sposób przesyłać:
odokumenty handlowe
odokumenty magazynowe
odokumenty kasowe i bankowe
odokumenty księgowe (PK)

 

 

Programy:

Finka-FK
Finka-KPR
Finka-FAKTURA
Finka-KASA

przechowują dane z każdego roku obrotowego z danej firmy w oddzielnej bazie danych.

 

Rozwiązanie to powoduje większą niezawodność przechowywania danych archiwalnych oraz zmniejszenie rozmiarów baz danych. Przy przyjęciu tego rozwiązania niezbędny był mechanizm kompleksowego przenoszenia potrzebnych danych do nowego roku,zwany też mechanizmem synchronizacji.

 

 

Natomiast programy:

Finka-STW
Finka-PŁACE

ze względu na swoją specyfikę przechowują dane wieloletnie co znacznie ułatwia kompleksowy dostęp do tych danych.