header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Podstawowe dane firmy


 

Dostęp do podstawowych danych firmy po założeniu nowej firmy jest możliwy z pkt. menu

        -> Administracja

          -> Dane firmy

 

uprawnienia

Są tam zawarte wszystkie informacje o firmie, które mogą być wykorzystywane w wielu miejscach programów takich jak deklaracje podatkowe, wydruki dokumentów itp.

Dane firmowe są bardzo istotnym elementem prawidłowego prowadzenia firmy – wszelkie zmiany tych danych znajdą swoje odzwierciedlenie we wszystkich dokumentach tworzonych w programie.

 

danef_01

 

(widok edycji danych firmowych)

 

Dane firmy składają się z kilku zakładek:

Dane podstawowe
Adres firmy

Dane do Intrastat – używane jedynie w przypadku wypełniania deklaracji Intrastat,  która jest widoczna w zależności od licencji

licencje

Dane do wydruków dokumentów
Dane do Płac
Dane do ZUS
Adres prowadzenia działalności

 

 

Istotne jest, że dane te dotyczą tylko tego roku, w którym jest prowadzona edycja danych. Dane dla innych lat mogą być zmienione (oprócz programów Finka-PŁACE i Finka-STW, gdzie baza zawiera wszystkie lata działalności firmy)

 

 

Dane podstawowe

Są to podstawowe informacje:

nazwa firmy pełna i skrócona (używana w zestawieniach),
rok obrotowy - nie dotyczy Finka-PŁACE i Finka-STW
dane do deklaracji, takie jak: urząd skarbowy, rodzaj podatnika oraz nagłówek firmy do deklaracji.

 

 

Ważne jest aby dane podstawowe były wypełnione dokładnie, gdyż dane w grupie „Dane do deklaracji.” są automatycznie pobierane do deklaracji podatkowych, sporządzanych da  danej firmy.

 

 

Adres siedziby

Dane teleadresowe firmy, takie jak: ulica, miejscowość, fax, e-mail, województwo, państwo itp.

 

Dane do Intrastat

Wypełnienie tych danych pozwala na uzupełnienie odpowiadających im pól w deklaracji Instrastat. Jeżeli dane nie zostaną wypełnione, pola na deklaracji pozostaną puste, gdyż nie można ich wpisać bezpośrednio w trakcie sporządzania deklaracji. W takim przypadku należy uzupełnić brakujące dane w danych firmy, a następnie ponownie sporządzić deklarację, pobierając zmienione dane firmy.

 

Dane do wydruków dokumentów

Zakładka zawiera wszystkie dodatkowe dane, które widnieją na wydrukach:

dane teleadresowe firmy,
NIP i REGON,
stopka informacyjna,
logo firmy. Logo może być pobrane w dowolnego pliku w formacie JPG.
miejsce wystawienia - drukowane na każdym dokumencie handlowym jeśli wypełnione

 

Dane do Płac

Zakładka zawiera dodatkowe dane, które mogą mieć zastosowanie na dokumentach kadrowych:

dane do wydruków kadrowych
miejsce wystawienia dokumentu
reprezentant firmy
forma prawna

 

Dane do ZUS

Zakładka zawiera dodatkowe dane, które mogą mieć zastosowanie na dokumentach ZUS:

nazwa pełna firmy
nazwa skrócona do deklaracji ZUS
Uprawnienia - rodzaj, data wydania itp.
dane biura rachunkowego

 

Adres prowadzenia działalności - można wprowadzać dodatkowe adresy prowadzenia działalności

 

 

 

Bardzo ważne jest aby te dane były uzupełnione – gdyż w przeciwnym wypadku wszystkie wydruki dokumentów będą pozbawione tych danych.