header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Pojazdy

 

 

W programie KPR można prowadzić pełny rejestr pojazdów, wraz z ewidencją przejazdów i rachunków. Służy do tego punkt menu:

               -> Pojazdy

 

Ponadto możemy zdefiniować często używane trasy i cele przejazdów.

 

 

Lista przejazdów

 

Po wybraniu punktu menu:

       -> Pojazdy

               -> Ewidencja przebiegu pojazdów

 

otrzymamy listę z rejestrem wyjazdów.

Zgodnie z wybranymi kryteriami, listę możemy wyświetlić dla zadanego okresu czasu oraz wybranego pojazdu.

 

Aby dodać nowy przejazd musimy zdefiniować najpierw pojazdy w punkcie -> Pojazdy->Pojazdy.

 

Na oknie edycji przejazdu należny wypełnić następujące dane:

 

Data - musi pochodzić z roku obrotowego
Pojazd - wybierany z listy rozwijalnej
Cel oraz trasa - możliwe jest wpisanie ręcznie lub wybór ze słownika
Dystans - jeśli ze słownika wybraliśmy trasę z określonym dystansem, wraz z pobraniem trasy dystans zostanie uzupełniony.

 

Na podstawie dystansu oraz aktualnych stawek przebiegu pojazdów zostanie wyliczona wartość przejazdu.

Zapamiętania danych dokonujemy poprzez F5-Zapisz.

 

 

Lista pojazdów

 

Na liście możemy dodawać oraz edytować wcześniej wprowadzone pojazdy.

Okno edycyjne wywołujemy poprzez Ins-Dodaj lub F6-Zmień i na nim dokonujemy wpisu danych:

 

Rodzaj pojazdu - samochód, motocykl lub motorower
Pojemność - dotyczy tylko samochodów
Marka oraz numer rejestracyjny - dane identyfikujące pojazd
Właściciel - osoba wybierana ze słownika osób i kontrahentów

 

Prawidłowe wpisanie rodzaju pojazdu i pojemności jest niezbędne do prawidłowego wyliczania wartości przejazdu.

 

Pojazd możemy także usunąć z listy pojazdów używając Del-Usuń, pod warunkiem, że dany pojazd nie jest uwzględniony w istniejących przejazdach ani rachunkach.

 

 

Trasy

 

Trasy są typowym słownikiem, używanym podczas ewidencji przebiegu pojazdów.

Na informację o trasie składają się pozycje::

 

Skąd - punkt początkowy trasy
Dokąd - punkt docelowy
Dystans - odległość w kilometrach

 

Usunięcia trasy możemy dokonać tylko w przypadku, gdy nie została ona użyta w żadnym przejeżdzie.

 

 

Cele przejazdów

 

Cele są słownikiem pomocniczym służącym szybszemu ewidencjonowaniiu typowych przejazdów.

Dla każdego celu możemy zdefiniowac trasę, wybierając ją ze słownika tras.

 

Usunięcia celu możemy dokonać tylko w przypadku, gdy nie został on użyty w żadnym przejeżdzie.

 

 

Lista rachunków

 

Rachunki, podobnie jak ewidencja przejazdów służy do rejestrowania kosztów poniesionych w związku z użytkowaniem pojazdu.

 

Edycji rachunku dokonujemy wypełniając dane:

 

Data - data dokumentu
Pojazd- wybierany z listy rozwijanej
Kontrahent - osoba do wyboru z listy
Nr dokumentu - nr dokumentu źródłowego
Wartość - wartość dokumentu źródłowego