header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

POLECENIE KSIĘGOWANIA

 

Korzystając z programów Finka-PŁACE i Finka-STW można wygenerować polecenia ksiegowania, najczęściej miesięczne oraz automatycznie je zaksięgować w programach księgowych Finka-FK oraz Finka-KPR

 

Automatycznie wygenerowane polecenia księgowania obejmują:

 

księgowanie wypłat z tytułu umów o pracę oraz pozostałych, skladek ZUS i podatków dla programu Finka-Płace i są opisane szczegółowo w punkcie menu - Polecenie księgowania w Finka-Płace

 

księgowanie miesięcznych odpisów umorzenia (amortyzacji) oraz wartości skreśleń dla programu Finka-STW i są opisane szczegółowo w punkcie menu - Polecenie księgowania w Finka-STW