header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Polecenie księgowania w Finka-Płace

 

Punkt menu:

 

       -> Płace

               -> Polecenia księgowania

 

służy do przygotowania danych do zaksięgowania na podstawie wyliczonych list płac i rachunków.

 

Polecenie księgowania (PK) można przygotować w dwóch wersjach – dla KPiR lub dla pełnej księgowości - a następnie zapisać automatycznie w danych programu FINKA-KPR lub FINKA-FK.

 

PK można sporządzić:

za dowolny okres (wielokrotność miesiąca)
dla wypłat:
oz tytułu etatu
oz tytułu umów zleceń i o dzieło
olub wszystkich
w przypadku FK można dodać szczegółowy podział na księgowanie poszczególnych składników wynagrodzeń albo zażądać podziału na koszty płac według działów firmy.

 

 

 

Wypłaty z tytułu umów zleceń i o dzieło są zaliczane automatycznie do danego PK według daty wypłaty, zaś z tytułu etatu – według okresu, za który przysługuje wypłata.

 

 

 

 

Tryb współpracy z programem księgowym

 

Przed przygotowaniem Polecenia Księgowania należy określić w jakim trybie ma być prowadzona współpraca z programem księgowym.

W tym celu należy uruchomić w programie Finka-Płace, punkt menu:

 

       -> Administracja

               -> Tryb współpracy z programem księgowym

 

Na wyświetlonym oknie należy określić 'Tryb współpracy':

współpraca z FK (podłączenie do bazy FK online)
współpraca z FK (wysyłanie przez XML)
współpraca z KPR (podłączenie do bazy KPR online)
współpraca z KPR (bez podłączenia online)

 

Dla wybranego połączenia online, należy dodatkowo określić lokalizację bazy danych programu księgowego (Port i Lokalizacja) poprzez Połączenie i wskazać Dane programu księgowego dla wybranego połączenia;

 

 

 

Przy współpracy online jest wymagane, aby dane programu księgowego były uruchomione najnowszą wersją oprogramowania:

Finka-KPR wersja 5.0 lub kolejne
Finka-FK wersja 7.0 lub kolejne

 

 

 

 

Schematy księgowania (tylko przy współpracy z FK)

 

Na potrzeby generowania Polecenia Księgowania przy współpracy z programem FK można zdefiniować kilka schematów księgowania w punkcie menu:

       

       -> Płace

               -> Schematy księgowania

 

W schemacie księgowania można określić w jaki sposób będą generowane poszczególne pozycje Polecenia księgowania, oraz określić  jakie konta mają być uwzględnione.

 

Schemat księgowania określony jako Domyślny będzie zawsze proponowany przy tworzeniu nowego Polecenia księgowania.

 

W Definicji Schematu księgowania można określić:

 

       Księgowanie płac etatowych:

łącznie
podział na zasadnicze, premie, wynagrodzenia za czas choroby itd.
podział na składniki
podział na działy
podział na działy, zasadnicze, premie, wynagrodzenia za czas choroby itd.

       Księgowanie wypłat z tytułu umów zleceń i o dzieło:

łącznie
podział na zlecenia i umowy o dzieło
podział na działy
podział na działy oraz na zlecenia i umowy o dzieło

 

analogiczne opcje przy kolejnych punktach:

 

Księgowanie składek ZUS płatnych przez firmę

Księgowanie składek ZUS płatnych przez osoby

Księgowanie zobowiązań wobec ZUS:

itd.

 

W Schemacie księgowania należy wskazać konta, na które zostaną zaksięgowane odpowiednie wartości w Poleceniu księgowania.

 

 

 

Przy współpracy z FK online należy korzystać z Planu Kont zdefiniowanego w programie księgowym we wskazanym połączeniu z wybranym rokiem dla Schematu księgowania.

 

 

 

Przy współpracy z FK poprzez pliki XML można korzystać z Planu Kont zdefiniowanego w programie Finka-Płace w punkcie menu:

 

       -> Słowniki

               -> Plan Kont

 

W tym przypadku plan Kont dostępny bezpośrednio w programie Finka-Płace można dowolnie modyfikować, służy wyłącznie dla Polecenia Księgowania i nie ma powiązania z danymi programu FK.

 

 

Polecenie księgowania (przy współpracy z FK)

 

Polecenie księgowania można wygenerować w punkcie menu:

 

       -> Płace

               -> Polecenie księgowania

 

po podaniu podstawowych danych:

okres za jaki będą brane wypłaty
numer Polecenia księgowania
opis
data sporządzenia
data dokumentu księgowego
działy firmy (wszystkie lub wybrane)
Czy obejmuje płace etatowe (dla współpracy z programem KPR)
Czy obejmuje umowy zleceń i o dzieło (dla współpracy z programem KPR).

 

Polecenie księgowania jest pamiętane i można je wydrukować lub zaksięgować.

 

 

 

Data dokumentu księgowego decyduje, do którego roku księgowego zostanie zaksięgowane Polecenie księgowania.

 

 

 

Zaksięgowanie Polecenia księgowania dla poszczególnych trybów współpracy polega na:

wysyłanie online – Polecenie księgowania zostanie automatycznie wpisane do danych księgowych zdefiniowanych w Trybie współpracy
wysyłanie do XML – Polecenie księgowania zostanie wygenerowane do pliku XML, który można zaimportować w programie Finka-FK.

 

Dodatkowo dla Polecenia księgowania zostało przygotowane 'Zestawienie wypłat ujętych'.

 

 

 

Polecenie księgowania (przy współpracy z KPiR)

 

Układ i zawartość Polecenia księgowania w trybie współpracy z KPiR nie jest definiowane przez Użytkownika, lecz ma postać stałą, przy czym:

 

do danych KPR zapisuje się dwie pozycje:
okoszt wynagrodzeń brutto
ooraz koszt składek ZUS płaconych przez firmę

 

na ekranie i w druku PK w wersji dla KPR zawiera więcej pozycji informacyjnych:

 

Koszt wynagrodzeń brutto:

Wynagrodzenia etatowe – zasadnicze
Wynagrodzenia etatowe – premie i dodatki
Wypłaty z tyt. umów zleceń i o dzieło
Wynagrodzenia za czas choroby
Wypłaty nie stanowiące wynagrodzeń
Zwroty
Potrącenia zmniejszające koszt

Składki ZUS płacone przez firmę

Razem ZUS do zapłaty:

Składki społeczne
Zasiłki ZUS
Składki społeczne do zapłaty
Składki zdrowotne
Składki FP+FGŚP
Składki FEP

PDOF do zapłaty

PDOF z tyt. zlec i um. o dzieło
Zwrot nadpłat PDOF (PIT-40)
Potrącenia niedopłat PDOF (PIT-40)
PIT-4R do zapłaty
PIT-8AR do zapłaty

Wypłaty nie stanowiące kosztów

Potrącenia