header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Porządkowanie dokumentów


 

Funkcja porządkowania (sortowania) dokumentów księgowych pozwala na ułożenie numerów księgowych (KG) według dat księgowania, jeśli dokumenty nie były wprowadzane chronologicznie. Zmiany numeracji dotyczą wyłącznie dokumentów niezatwierdzonych.

 

Niezależnie od tego program pozwala na umieszczenie dokumentu na wybranej pozycji KG podczas jego wprowadzania - służy do tego punkt F12 Opcje - Dodaj dokument przed bieżącym w menu Księgowanie - Dokumenty księgowe lub Księgowanie - Wyszukiwanie dokumentów

 

 

Porządkowanie dokumentów wywołuje się:

w menu -> Księgowanie -> Porządkowanie dokumentów, w którym należy:
zaznaczyć zakres dokumentów (przesuwając myszkę z naciśniętym lewym przyciskiem albo za pomocą klawiszy strzałek z wciśniętym jednocześnie klawiszem SHIFT)
i nacisnąć F7-Porządkuj

 

lub w menu -> Księgowanie -> Dokumenty księgowe - po zaznaczeniu zakresu w analogiczny sposób i wybraniu punktu F12-Opcje

uprawnienia