header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Pozostałe dokumenty kadrowe

 

W programie, można również wprowadzić:

skierowania na badania
badania medycyny pracy
szkolenia BHP
wpis do ewidencji odzieży roboczej i środków BHP

 

 

Skierowanie na badania

 

Przy wystawianiu skierowania na badania, należy określić:

rodzaj skierowania
zajmowane stanowisko
opis uciążliwości lub czynników szkodliwych

 

Skierowanie można wystawić także podczas sporządzania umowy o pracę, na ostatniej zakładce ekranu umowy.

 

 

Badania do wykonania

 

Na podstawie wystawionego skierowania, można w programie odnotować badanie medycyny pracy, wraz z datą ważności badania.

 

Pozwala to w łatwy sposób wykonać zestawienie badań do wykonania - z menu Kadry.

Aby wyświetliła się lista badań, którym niedługo skończy się ważność, trzeba w kryteriach listy podać odpowiednie kryteria, np:

 

       'Badania do powtórzenia' + Okres

 

gdzie Okres jest okresem czasu w jakim badania stracą ważność i będzie trzeba je wykonać ponownie.

 

 

Aby przygotować skierowanie dla badania, które niedługo traci okres ważności, wystarczy na liście Badań do wykonania, zaznaczyć takie badanie i wygenerować skierowanie.

 

Można wygenerować skierowanie dla kilku kończących się badań jednocześnie.

 

 

 

Skierowania niezrealizowane

 

Każde skierowanie wystawione w programie będzie figurowało na liście Skierowań niezrealizowanych, do momentu wprowadzenia zdarzenia Badanie dla osoby, z wybraniem skierowania, dla którego zostało wykonane.

 

Takie zestawienie pozwala w łatwy sposób sprawdzić, czy wszyscy pracownicy mają wykonane bieżące badania medycyny pracy.

 

 

Szkolenia BHP

 

Na potrzeby prowadzenia ewidencji szkoleń BHP, w programie można wprowadzić zdarzenie szkolenie BHP dla pracownika z jednoczesnym wydrukiem oświadczenia pracownika o odbyciu szkolenia.

 

Przy wprowadzaniu szkolenia BHP, można również określić datę ważności szkolenia, jeżeli taka występuje. Pozwoli to w łatwy sposób przygotować listę szkoleń, które kończą ważność i należy je powtórzyć.

 

 

Ewidencja odzieży roboczej i środków BHP

 

Lista jest uruchamiana z menu 'Kadry' i pozwala na prowadzenie ewidencji odzieży roboczej i środków BHP, również z określeniem okresu ważności środka, oraz z możliwością przygotowania listy środków lub odzieży do wymiany we wskazanym okresie.