header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Praca w szczególnych warunkach

 

Okresy czasu pracy w szczególnych warunkach, na potrzeby FEP, można wprowadzać z odpowiednim kodem w punkcie menu:

 

       ZUS -> Praca w szczególnych warunkach

 

Wprowadzone dane będą uwzględnione:

 

podczas generowania formularza rocznego ZUS ZSWA
oraz podczas sporządzania list płac, do automatycznego wyliczenia składek FEP płatnych przez firmę.