header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Przyciski aktywne - pasek narzędzi.

 

W głównym oknie programu Finka został udostępniony pasek narzędziowy z poleceniami funkcji.

 

Pasek narzędziowy można dowolnie ustawić dla każdego z Użytkowników programu w punkcie:

 

     -> Administracja

             -> Szybkie uruchamianie (przyciski)

 

Na liście dostępnych funkcji wystarczy zaznaczyć potrzebne polecenia, które po zapamiętaniu zostaną włączone na pasku narzędziowym.

 

Przyciski na pasku narzędziowym mają automatycznie przyporządkowane skróty klawiszowe - dodatkowa informacja wyświetla się po najechaniu myszką na przycisk.

 

Niektóre funkcje widoczne na liście przycisków aktywnych nie będą widoczne na pasku narzędziowym - jest to zależne od dostępności funkcji w danej konfiguracji programu (np. funkcje dla Ewidencji Ryczałtu nie będą dostępne przy KPR ).

 

Na panelu definiowania szybkiego uruchamiania dostępne są również funkcje:

'Wyświetlać opis dla przycisków aktywnych' - domyślnie zaznaczony, pozwala wyłączyć opisy funkcji i wyświetla przyciski w formie małych graficznych ikonek;
przycisk 'Przywróć domyślne' usuwa wszystkie ustawione wcześniej definicje i przywraca domyślne ustawienia przycisków dla zalogowanego użytkownika;
przycisk 'Wpisz do wszystkich firm' - zapamiętuje wskazane ustawienia dla użytkownika i wpisuje takie same ustawienia do wszystkich firm z bazy danych.