header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Przypisanie ceny do towaru

 

Moduł „Przypisanie ceny do towaru” umożliwia określenie wartości cen poszczególnych towarów dla cennika definiowanego  ręcznie przez użytkownika, zdefiniowanego w module edycji rodzaju ceny.

 

Okno składa się z listy, zawierającej następujące kolumny:

Kod określa kod towaru lub usługi,
Indeks określa indeks asortymentu,
Nazwa określa nazwę asortymentu,
Netto pole przeznaczone do edycji, umożliwia wprowadzenie ceny netto asortymentu,
Brutto - pole przeznaczone do edycji, umożliwia wprowadzenie ceny brutto asortymentu,
Netto(kart.) pole informacyjne, zawiera cenę kartotekową netto asortymentu, bez możliwości edycji,
Brutto(kart.) - pole informacyjne, zawiera cenę kartotekową brutto asortymentu, bez możliwości edycji,
VAT pole zawiera stawkę VAT asortymentu.

 

Określenie wartości ceny następuje poprzez wpisanie jej w pole „Netto” lub „Brutto” - wartości są automatycznie przeliczane według stawki VAT.

 

Wygląd okna przedstawiono poniżej:

 

cenniki_04

 

Okno umożliwia wykonanie następujących operacji:

Dodaj – wyświetlenie Dodaj – wyświetlenie w trybie wyboru towarów i usług. Określenie asortymentów, którym chcemy przypisać wartość ceny, następuje poprzez zaznaczenie pola wyboru w pierwszej kolumnie listy asortymentów. Aby przenieść zaznaczone towary na listę w oknie „Przypisanie ceny do towaru” należy wybrać przycisk „Wybierz” na liście asortymentów.
Usuń – usunięcie pozycji  - asortymentu z listy definiowanych cen.
Zapamiętaj – kontrola i zapis wartości oraz zamknięcie ekranu. Do wykonania operacji konieczne jest wprowadzenie co najmniej jednej pozycji.
Powrót – zamknięcie okna bez zapisu wprowadzonych wartości.