header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Rejestracja licencji

 

Kolejnym krokiem jest rejestracja licencji, na podstawie której uzyskujemy dostęp do różnych funkcji systemu. Licencja określa także liczbę stanowisk i liczbę firm, jaką system będzie mógł obsłużyć.

 

Poniższy (ma przykładzie programu Finka-FAKTURA) ekran licencji wywołuje się:

samoczynnie, jeśli nawiązaliśmy połączenie z nowo założoną bazą danych
Lub po wciśnięciu przycisku Rejestruj

 

rej_lic2

 

Jeśli licencja została dostarczona z zakupionym programem, to należy wcisnąć „Wczytaj z pliku” i wskazać plik licencyjny z rozszerzeniem .LIC.
Plik licencyjny znajduje się w katalogu, w którym został zainstalowany program.

 

Bez licencji można pracować w trybie DEMO wówczas należy wybrać wersję (pakiet) programu spośród możliwości, które zostaną wyświetlone.
Licencja DEMO jest ważna 30 dni od daty pierwszej rejestracji.

 

Następnie za pomocą przycisku „Rejestruj” zapamiętujemy przydzieloną licencję.