header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Schematy księgowań

 

 

Aby przyśpieszyć wprowadzanie typowych dokumentów KPR / Ryczałt możemy skorzystać ze schematów (wzorów) księgowych. Pozwalają one zapamiętać wzorcowy dokument i następnie na jego bazie wystawiać kolejne, dokonując tylko minimalnych niezbędnych zmian takich jak data czy kwota.

 

W menu

-> Księgowanie -> Schematy księgowań

 

Znajduje się lista wszystkich schematów. Z jej poziomu możemy dodawać, modyfikować i usuwać poszczególne schematy.

 

Dodając nowy schemat mamy do wyboru:

Dla KPiR:

 

KPR
Zakup VAT/KPR
Zakup VAT/KPR Dewizowy
Sprzedaż VAT/KPR
Sprzedaż VAT/KPR Dewizowa

 

i dla Ewidencji ryczałtu:

 

Ryczałt
Sprzedaż VAT/Ryczałt
Sprzedaż VAT/Ryczałt Dewizowa

 

Wybierając jedną z powyższych opcji pojawi się odpowiednie okno do wrowadzania danych. Po zapamiętaniu nie zostaną one jednak umieszczone w odpowiedniej ewidencji np. zakupu lub sprzedaży VAT a jedynie na liście dostępnych schematów.

 

Schemat możemy także utworzyć podczas edycji dowolnego dokumentu księgowego, stosując skrót:

  Ctrl+F5 - Zapisz jako schemat

 

Dodawanie dokumentu na bazie schematu

 

Aby dodać nowy dokument księgowy na bazie uprzednio utworzonego schematu, należy:

 

z poziomu listy odpowiedniej dla danego rodzaju dokumentu wybrać Ins -> Wg schematu
następnie wybieramy z listy żądany schemat
pojawi się okno z zapamiętanymi wcześniej danymi, które możemy dowolne edytować
po zapamiętaniu dokument taki zostanie zapisany w odpowiedniej ewidencji
możemy także z tego miejsca utworzyć kolejny nowy schemat wybierając Ctrl+F5 - Zapisz jako schemat.

 

UWAGA:

Zapamiętanie schematu nie uwzględnia normalnych ograniczeń  stosowanych w dokumentach takich jak data zamknięcia ewidencji czy zawieranie się w roku obrotowym.