header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Rodzaje ewidencji VAT

 

W programach Finka istnieje możliwość prowadzenia rejestrów zakupu i sprzedaży VAT. Dla każdego z tych typów można zdefiniować dowolną liczbę ewidencji i nadać im własne nazwy. Dzięki temu podczas wyszukiwania zapisów istnieje możliwość dokładniejszego sprecyzowania parametrów poszukiwanych zapisów. Ponadto wszystkie zestawienia można wykonać także dla jednej, konkretnej ewidencji.

 

Do deklaracji miesięcznych i kwartalnych VAT ujmowane są odpowiednio zapisy zakupu i sprzedaży ze wszystkich, zdefiniowanych w programie, ewidencji VAT.

 

Ewidencje definiuje się w słownikach