header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Rozrachunki redagowane w dokumencie księgowym


 

Jeśli w dokumencie księgowym wystąpią konta rozrachunkowe, to powinniśmy określić, czy dany zapis jest należnością lub zobowiązaniem, czy też rozliczeniem. Możliwe są różne kombinacje, np:

ten sam zapis księgowy może być w części rozliczeniem jednej lub kilku należności i w części - nowym zobowiązaniem
gdy po stronie WN oraz MA występują konta rozrachunkowe, to dwie strony zapisu traktuje się w rozrachunkach odrębnie, np jedna może być rozliczeniem należności, druga - rozliczeniem zobowiązania.

 

Jeśli podczas księgowania dokumentu

wybierzemy opcję F3-Rozrachunki albo F12-Opcje -> Rozrachunki
lub wpiszemy konto rozrachunkowe

to otrzymamy ekran rozrachunków:

 

KsiegRoz

 

Uwagi:

Jeśli podamy konto rozrachunkowe, na którym nie ma żadnych transakcji nierozliczonych, to program nie wyświetla tego ekranu, lecz uznaje zapis za nową należność bądź zobowiązanie

 

Podczas księgowania zakupu lub sprzedaży VAT dekretacje są uznawane domyślnie za nową należność lub zobowiązanie. Tam jednak również można to zmienić, wciskając przycisk Rozrachunki.

 

Podczas wprowadzania dekretacji dewizowych poprawne wskazanie rozliczanych należności lub zobowiązań jest szczególnie ważne, gdyż powoduje to automatyczne naliczenie różnic kursowych

 

Ekran rozrachunków dla wybranego konta pozwala określić dokumenty rozliczane:
omożna uznać księgowanie za nową należność lub zobowiązanie - wówczas program wyświetli także miejsce na wpisanie terminu płatności
omożna też uznać ją za rozliczenie jednej lub wielu należności bądź zobowiązań - w tym trybie program może też zaproponować kwotę dekretacji potrzebną do pełnego rozliczenia

 

Wprowadzone decyzje co do traktowania rozrachunków zapamiętujemy przyciskiem F5-Zapamiętaj; ekran można wywoływać wielokrotnie podczas wprowadzania lub edycji dokumentu.
Właściwe zapisanie rozrachunków nastąpi wraz z zapamiętaniem całego dokumentu księgowego.