header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Rozwiązania umów

 

Zakończenie umowy o pracę

 

można wprowadzić za pomocą:

 

Rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
Rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
Rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika
Rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę
Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

 

Okres wypowiedzenia, należy określić dla:

Rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
Rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika
Rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę

 

 

 

Data rozwiązania umowy nie może być późniejsza niż data zakończenia umowy, jeżeli została na umowie określona data zakończenia.

 

 

Należy również wskazać przyczynę rozwiązania umowy, oraz odpowiedni Sąd Rejonowy i adres Komisji Pojednawczej.

       

Dla osoby, która razem z umową miała wygenerowane zgłoszenie ZUS i nie ma już innych umów podlegających pod to zgłoszenie, można bezpośrednio na Rozwiązaniu wygenerować wyrejestrowanie z ubezpieczenia (dla członka rodziny odpowiednio ZUS ZCNA wyrejestrowujące).

 

 

Zakończenie Umowy zlecenie, o dzieło lub innej

 

następuje poprzez wprowadzenie Rozwiązania umowy, z podaniem przyczyny rozwiązania umowy oraz daty rozwiązania umowy.

 

 

Data rozwiązania umowy nie może być późniejsza niż data zakończenia umowy, jeżeli została na umowie określona data zakończenia.

 

       

Dla osoby, która razem z umową miała wygenerowane zgłoszenie ZUS i nie ma już innych umów podlegających pod to zgłoszenie, można bezpośrednio na Rozwiązaniu wygenerować wyrejestrowanie z ubezpieczenia (dla członka rodziny odpowiednio ZUS ZCNA wyrejestrowujące).