header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

 

Schematy księgowań
 

Podczas księgowania można stosować "wzorce księgowe" składające się z jednej lub wielu dekretacji księgowych, zwane "schematami księgowań". Mogą to być dekretacje zwykłe albo powiązane z zapisami zakupu lub sprzedaży VAT. Długość "wzorca" może być dowolna.

 

Dekretacje w schemacie nie muszą być kompletne - mogą np. nie zawierać części kont lub kwot.

 

Aby zastosować schemat, tj. wpisać jego dekretacje do dokumentu księgowego, trzeba podczas redagowania dokumentu wybrać:

   Ins Dodaj

         Według schematu

                 i następnie wybrać schemat z wyświetlonej listy

 

KsiegDok_wybschem

 

Po zastosowaniu schematu, czyli użyciu go w dokumencie księgowym, wpisane dekretacje można modyfikować lub usuwać w normalnym trybie redagowania dokumentu.

 

 

 

 

Do zdefiniowania schematu służą punkty menu:

 

-> Księgowanie -> Schematy księgowań
oraz punkty służące do redagowania dokumentów, tj

     -> Księgowanie -> Dokumenty księgowe

  -> Księgowanie -> Wyszukiwanie dokumentów.

 

W tych punktach, podczas redagowania dokumentu dostępny jest przycisk Zapisz jako schemat (Ctrl-F5). Służy on do utworzenia schematu przez wybranie części dekretacji dokumentu.

 

KsiegDok_zapiszschemat

 

W menu -> Księgowanie -> Schematy księgowań można:

utworzyć nowy schemat, modyfikować lub usuwać schematy
zmienić status schematu na "nieaktywny" lub odwrotnie (zmiany dokonuje się po wywołaniu redagowania danego schematu).

 

KsiegDok_listaschem

 

Schematów nieaktywnych nie można wykorzystać jako "pieczątki księgowej" (nie zajmują miejsca w menu wprowadzania dekretacji), jednak można w każdej chwili zmienić ich status na "aktywny".

licencje

uprawnienia