header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Słowniki pozostałe

 

W punkcie menu menu

-> Słowniki

      -> Pozostałe

 

zebrane zostały wszystkie słowniki ogólne aplikacji FINKA potrzebne w każdym programie, niezależnie czy jest to księgowanie, fakturowanie, kadry i płace itp.

 

Na przykład:

 

 

Lista udziałów wspólników - niezbędna w programach księgowych Finka-FK i Finka-KPR dla obliczenia dochodów podlegających opodatkowaniu dla poszczególnych wspólników

Kasy i konta bankowe służą do edycji i definiowania numeracji kas i kont bankowych.

uprawnienia

Lista ewidencji Vat umożliwia definiowanie dodatkowych ewidencji zakupu i sprzedaży. Dodatkowo istnieje możliwość określenia domyślnej ewidencji danego typu.

 

uprawnienia

Lista opisów zdarzeń gospodarczych umożliwia zdefiniowanie typowych opisów zdarzeń, używanych w ewidencji VAT.

 

uprawnienia

Lista państw zawiera kompletną listę państw wraz z kodami. Słownik stały, bez możliwości edycji.

Lista urzędów skarbowych – kompletna lista urzędów z danymi adresowymi i rachunkami bankowymi. Urzędy można edytować, nie można natomiast usuwać i dodawać nowych. Lista aktualizowana przez program

 

uprawnienia

Lista województw - słownik stały, bez możliwości edycji

Rodzaje walut

 

 

Tabele kursowe zawierają kursy walut z możliwością automatycznego pobierania z internetu. Więcej...

uprawnienia