header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Sprawdzenie wewnętrzne

 

Punkt menu:

          -> Administracja

             -> Sprawdzenie wewnętrzne

 

przeznaczony jest do celów technicznych. Wykonuje on poprawki w wewnętrznej strukturze bazy danych. W szczególności:

 

sprawdza, czy istnieją wszystkie wymagane tabele i pola i w razie potrzeby uzupełnia je;
dla programu FK: weryfikuje i w razie potrzeby naprawia powiązania między kontami syntetycznymi a analitycznymi

 

W miarę opracowywania dalszych wersji programu punkt ten zostanie rozszerzony o automatyczną naprawę innych powiązań między zapisami w bazie.

 

Ponieważ pierwszy z powyższych punktów wykonywany jest automatycznie po założeniu nowej firmy, nowego roku oraz po zainstalowaniu nowej wersji programu, w obecnej wersji punkt "sprawdzenie" nie musi być używany. Natomiast w późniejszych wersjach może stać się istotnym narzędziem służącym odzyskaniu pełnej sprawności programu.