header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Średnie chorobowe

 

Średnie chorobowe z tytułu etatu

 

Średnie chorobowe są wyliczane na podstawie wypłat z poprzednich miesięcy, ze składników wliczanych do średniej chorobowej.

 

 

Średnie są automatycznie liczone podczas naliczania wypłaty dla osoby, która ma wprowadzone zwolnienie chorobowe w okresie którego dotyczy wypłata.

 

 

Średnia jest liczona za miesiąc (zostanie uwzględniona wg potrzeb na liście płac za wskazany miesiąc) i wg płac z okresu (standardowo 12 miesięcy z okresu, w którym przez ostatnie 3 miesiące nie było zwolnień chorobowych).

 

Okres, za jaki są brane płace do naliczonej średniej można zmienić, po każdej zmianie należy wykonać 'Przeliczenie'.

 

W obliczonej średniej są podane wartości ze składników wynagrodzenia:

 

okres - za jaki jest brana wypłata do naliczenia
kwota brutto - suma miesięczna składników wliczanych do średniej chorobowej wg okresu za jaki jest wypłata
% ZUS - procent ubruttowienia wyliczany wg składek ZUS za dany miesiąc
kwota bez ZUS
dni przepracowane
wskaźnik - stosunek dni przepracowanych do dni roboczych w okresie
kwota po rozszerzeniu - kwota bez ZUS * ilość dni roboczych / ilość dni przepracowanych

 

Z premii długookresowych:

 

okres - okres w jakim była wypłacona premia długookresowa
'od - do' - okres, którego dotyczyła wypłata premii
opis
kwota brutto
% ZUS
kwota bez ZUS
ułamek (domyślnie 1/12, z możliwością zmiany przez użytkownika)
podwójnie (czy ujmować tę premię podwójnie w średniej)

 

 

 

Średnią chorobową można również wprowadzić 'Ręcznie' - przez podanie kwoty średniej. Tak wprowadzona średnia nie będzie przeliczana automatycznie.

 

 

 

Jeżeli w programie nie było wcześniej wypłat dla osoby, można po zmianie okresu uwzględnianych wypłat wpisać wartości ręcznie. Tak podane pozycje, nie będą przeliczane automatycznie.

Dodatkowo można wprowadzić do wyliczenia średniej premię długookresową - taka premia nie będzie przeliczana automatycznie.

 

 

Jeżeli po zapisaniu średniej chorobowej zostaną zmienione wynagrodzenia, na podstawie których średnia była naliczona, zmieni się status średniej na 'Do przeliczenia'.

 

Przeliczenie wypłaty, w której została uwzględniona średnia chorobowa, powoduje automatyczne przeliczenie średniej.

 

 

 

 

 

Średnie chorobowe z tytułu umów zleceń, o dzieło i innych

 

 

 

Średnie chorobowe z tytułu umów zleceń, o dzieło i innych służą do wyliczania wypłat zasiłków i wynagrodzeń za czas choroby, o ile umowa jest objęta ubezpieczeniem chorobowym.

 

 

 

Średnie chorobowe są wyliczane na podstawie wypłat z poprzednich miesięcy, ze składników wliczanych do średniej chorobowej.

 

 

Średnie są automatycznie liczone podczas naliczania wypłaty dla osoby, która ma wprowadzone zwolnienie chorobowe w okresie, którego dotyczy wypłata.

 

 

Średnia jest liczona za miesiąc (zostanie uwzględniona wg potrzeb na wypłacie za wskazany miesiąc) i wg płac z okresu (standardowo 12 miesięcy z okresu, w którym przez ostatnie 3 miesiące nie było zwolnień chorobowych).

 

Okres, za jaki są brane płace do naliczonej średniej można zmienić, po każdej zmianie należy wykonać 'Przeliczenie'.

 

Odpowiednio na naliczonej średniej są podane wartości ze składników wynagrodzenia:

 

okres - za jaki jest brana wypłata do naliczenia
kwota brutto - suma miesięczna składników wliczanych do średniej chorobowej wg daty wypłaty
% ZUS - procent ubruttowienia wyliczany wg składek ZUS za dany miesiąc
kwota bez ZUS

 

 

 

Średnią chorobową można również wprowadzić 'Ręcznie' - przez podanie kwoty średniej. Tak wprowadzona średnia nie będzie przeliczana automatycznie.

 

 

Jeżeli w programie nie było wcześniej wypłat dla osoby, można po zmianie okresu uwzględnianych wypłat wpisać wartości ręcznie. Tak podane pozycje, nie będą przeliczane automatycznie.

 

 

Jeżeli po zapisaniu średniej chorobowej zostaną zmienione wynagrodzenia, na podstawie których średnia była naliczona, zmieni się status średniej na 'Do przeliczenia'.

 

Przeliczenie wypłaty, w której została uwzględniona średnia chorobowa, powoduje automatyczne przeliczenie średniej.