header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Średnie urlopowe

 

 

Średnie urlopowe są wyliczane na podstawie wypłat z poprzednich miesięcy, ze składników wliczanych do średniej urlopowej.

 

 

Standardowo do średniej urlopowej wlicza się "składniki zmienne", np płace godzinowe, dniówkowe lub za nadgodziny. Dla każdego składnika w jego definicji określa się, czy należy wliczać go do średniej urlopowej.

 

 

Średnia jest liczona za miesiąc (zostanie uwzględniona wg potrzeb na wypłacie za wskazany miesiąc) i wg płac z okresu (standardowo ostatnie 3 miesiące).

 

Okres za jaki są brane płace do naliczonej średniej można zmienić, po każdej zmianie należy wykonać 'Przeliczenie'.

 

Odpowiednio na naliczonej średniej są podane wartości ze składników wynagrodzenia:

 

okres - za jaki jest brana wypłata do naliczenia
suma składników zmiennych - suma miesięczna składników wliczanych do średniej urlopowej
liczba dni - przepracowanych
liczba godzin - z okresu przepracowanego

 

 

Średnią urlopową można również wprowadzić 'Ręcznie'. Tak wprowadzona średnia nie będzie przeliczana automatycznie.

 

 

Jeżeli w programie nie było wcześniej wypłat dla osoby, można po zmianie okresu uwzględnianych wypłat wpisać wartości ręcznie. Tak podane pozycje, nie będą przeliczane automatycznie.

 

 

Jeżeli po zapisaniu średniej urlopowej zostaną zmienione wynagrodzenia, na podstawie których średnia była naliczona, zmieni się status średniej na 'Do przeliczenia'.

 

Przeliczenie wypłaty, w której została uwzględniona średnia urlopowa, powoduje automatyczne przeliczenie średniej.