header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Edytor planu amortyzacji

 

Edytor planu amortyzacji można wywołać przy wprowadzaniu lub modyfikacji dokumentów: przyjęcie. bilans otwarcia, zmiana i korekta wartości, zmiana parametrów amortyzacji oraz wznowienie amortyzacji (klawisze Pokaż i Przelicz).

W zależności od miejsca wywołania edytor obsługuje amortyzację podatkową albo bilansową.

 

Edytor dotyczy planu amortyzacji późniejszej, czyli odpisów następujących po operacji realizowanej przez dokument.

 

W edytorze planu amortyzacji są 2 okna:

ź w lewym jest wyświetlony aktualnie ustalony plan amortyzacji po dokumencie.

ź w prawym oknie jest tzw. plan „roboczy”.

 

Edycja dotyczy planu roboczego.

Użytkownik może zmieniać parametry i przeliczać plan roboczy wg nowych parametrów (por. Algorytm wyznaczania planu amortyzacji ).

Dostępna jest też modyfikacja ręczna: 

ź zmiana kwoty odpisu

ź zmiana kwoty odpisu stanowiącego koszt (gdy edycja nie dotyczy amortyzacji bilansowej)

ź zmiana daty odpisu

ź usunięcie odpisu  (Ctrl-Del)

ź dopisanie nowego odpisu przed bieżacą pozycją kursora  (Insert)

ź dopisanie nowego odpisu za bieżacą pozycją kursora  (Shift-Insert)

ź zaznaczenie, czy odpis jest w ramach pomocy “de minimis”  (por. słownik Kwoty pomocy “de minims”).

 

Wywołanie F5-Zapisz powoduje zapisanie planu roboczego jako aktualnego dla bieżącego dokumentu. Do dokumentu są też przepisane parametry amortyzacji ustawione dla planu roboczego.