header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Kartoteka środków trwałych

 

Kartoteka środkow trwałych to lista środków znajdujących się w ewidencji.

 

Punkty menu

       -> Kartoteka

       -> Kartoteka-wyszukiwanie

służą do przeglądania kartoteki środków trwałych - wyświetlona jest lista środków spełniających podane warunki.

 

Mogą być wywołane z kilku miejsc w programie:

         -> Środki trwałe

       -> Dokumenty

       -> Dokumenty-wyszukiwanie

       -> Zestawienia, w oknie z parametrami wybranego zestawienia

 

W menu Kartoteka dostępne są podstawowe kryteria wyszukiwania (nazwa, rodzaj, opis, rodzaj KŚT, grupa inwentarzwowa, status). Kryteria oraz lista wynikowa wyświetlone są na jednym ekranie. Dostępne na liście informacje, czyli wyświetlane kolumny, obejmują dane opisowe środka.

 

W Kartoteka-wyszukiwanie kryteria są uzupełnione o dodatkowe warunki wyszukiwania: związane z amortyzacją (wartości, stopień umorzenia, metoda i pewne cechy planu amortyzacji,  dotyczące użytkowników (miejsce, osoba, dzierżawca) oraz związane z terminarzem i składnikami. Dla ustalenia wartości, stopnia umorzenia i użytkowników wymagane jest podanie daty "stan na poczatek dnia". Wielkości te są takie, jakie wynikają z dokumentów, których data jest mniejsza niż "stan na poczatek dnia".  

 

Kryteria i lista wynikowa wyświetlane są na osobnych ekranach. Na liscie wybranej w Kartoteka-wyszukiwanie jest dostępne znacznie więcej kolumn, niż w menu Katoteka. Dodatkowo są to kolumny zwiazane z szerszym zakresem kryterium wyszukiwania, czyli dane o wartościach, umorzeniach, inne dotyczace planu amortyzacji, o użytkownikach itd.

 

 

 

W punktach menu Kartoteka i Kartoteka-wyszukiwanie jest taka sama funkcjonalność:

 

F3  Odśwież

Powoduje ponowne wybranie listy środków wg aktualnie wpisanych kryteriów

 

Ctrl-K Kolumny

Wyświetla okno z dostępnymi do wyświetlenia kolumnami, czyli danymi na liście.

Kolumny można zaznaczać i odznaczać - kolumny zaznaczone są aktualnie wyświetlone na ekranie.

Możliwe jest zapamiętanie wybranego układu kolumn jako domyślny (F5) oraz przywrócenie ostatnio zapamiętanego domyślnego układu (F3).

Przy kolejnym wywołaniu menu wyświetlany jest układ domyślny, a gdy do tej pory taki nie został zapamiętany to układ kolumn jest systemowy.

 

Ins  Dodaj

Wprowadzanie dokumentu OT.

Uwaga: wprowadzanie innych dokumentów jest dostępne w menu Dokumenty lub Dokumenty-wyszukiwanie.

 

F6  Zmień

Modyfikacja danych opisowych bieżącego środka, tzn środka na którym jest ustawiony kursor.

Można modyfikować nazwę, rodzaj, symbol KŚT, grupę inwentarzową, symbol inwentarzowy, numer własny wartości przed aktualizacją (dla środków przyjętych przez BO) oraz zapisy w terminarzu i listę składników.

Uwaga:

Dane opisowe środka są wpisywane wg dokumentu przyjęcia do ewidencji (OT,BO). Dlatego modyfikacja tych danych zmienia odpowiednio dokument przyjęcia. Analogicznie: zmiana w dokumencie OT/BO oznacza zmianę danych opisowych.

 

F7  Dokumenty

Wyświetlenie okna z dokumentami dotyczącymi środka, na którym jest ustawiony kursor.

Jest to okno takie jak w menu Dokumenty, z tym, że lista jest ograniczona do dokumentów bieżącego środka.

 

F11  Odpisy

Wyświetlenie okna ze wszystkimi odpisami bieżącego środka.

Okno obejmuje cały plan amortyzacji. Jeżeli włączony jest parametr "Odrębna amortyzacja bilansowa", to pokazany jest plan obu amortyzacji (podatkowej i bilansowej).

 

F9   Wydruk listy

Wydruk dotyczy bieżącego układu kolumn. Gdy kolumn jest dużo to drukowane jest 16 pierwszych  kolumn.

 

F10 Eksport listy

Eksport listy do pliku w wybranym formacie (np. XLS, HTML ). Analogicznie jak przy wydruku, eksport obejmuje bieżący układ kolumn, maksymalnie 16.

 

 

 

Jeżeli Kartoteka lub Kartoteka-wyszukiwanie jest wywołana z menu Dokumenty lub przy wyborze parametrów zestawienia, to możliwe jest zaznaczanie środków na liście:

spacja

Zaznaczenie / skasowanie zaznaczenia bieżącego środka

Ctrl - A

Zaznaczenie wszystkich

Ctrl - Z

Skasowanie wszystkich zaznaczeń

Ctrl - Y

"Odwrócenie" zaznaczeń

Enter

Przekazanie listy zaznaczonych środków do miejsca wywołania i zamknięcie okna.