header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

ŚRODKI  TRWAŁE

 

 

Program Finka-STW prowadzi ewidencję środków trwałych oraz obsługuje ich amortyzację podatkową i bilansową.

 

Wprowadzanie środków do ewidencji oraz zmiana danych odbywa się jest za pomocą operacji.

Na operacje składają się tzw. dokumenty obrotu oraz odpisy amortyzacyjne.

Dokumenty obrotu i odpisy wpisywane są do listy Dokumentów,

Przy wprowadzeniu do ewidencji środek jest też wpisywany do Kartoteki oraz następuje utworzenie pełnego planu amortyzacji, tzn dopisanie do listy Dokumentów wszystkich odpisów, aż do zakończenia amortyzacji środka.

 

 

W ewidencji przechowywane są następujące informacje o środkach trwałych:

 

Grupa danych 

  Dane

identyfikator środka

numer ewidencyjny (systemowy)

podstawowe dane opisowe

nazwa

opis

rodzaj

symbol KŚT

grupa inwentarzowa

sposób amortyzacji - czy odrębna bilansowa

dane związane z amortyzacją podatkowa i bilansową

wartość początkowa

wartość do amortyzacji stanowiącej koszt

umorzenie

umorzenie wliczone w koszty

parametry amortyzacji

dane dotyczące użytkowników

miejsce użytkowania

osoba odpowiedzialna

kontrahent dzierżawiący

pozostałe dane opisowe 

symbol inwentarzowy

numer własny

wartość przed aktualizacją

terminarz

składniki

status środka

aktywny/skreślony

 

 

Dane opisowe środków trwałych są ustalane na podstawie dokumentu przyjęcia do ewidencji.

Dane związane z amortyzacją oraz dotyczące użytkowników moga być zmieniane przez kolejne operacje.

W przypadku tych danych używa się pojęcia "stan po dokumencie" (oznacza ich wielkość po wykonaniu danej operacji) albo "stan na początek dnia" (stan po ostatniej operacji z datą wcześniejszą).

Status oznacza, czy dla środka wykonano operację skreślenia z ewidencji.

 

 

Dla prowadzenia ewidencji przewidziane są następujące dokumenty obrotu:

 

Typ

Nazwa dokumentu

Funkcja

OT

Przyjęcie

Wprowadzenie do ewidencji nowego środka trwałego

BO

Bilans otwarcia

Wprowadzenie do ewidencji środka wcześniej amortyzowanego

LT

Skreślenie

Oznaczenie środka jako skreślony, bez usuwania z ewidencji.

ZW

Zmiana wartości

Zmiana danych wartościowych i umorzenia

KA

Korekta wartości

Korekta danych wartościowych i umorzenia

ZA

Zmiana parametrów amortyzacji

Zmiana niektórych parametrów amortyzacji

PA

Zawieszenie/wznowienie amortyzacji

Zawieszenie lub wznowienie amortyzacji

MU

Zmiana miejsca użytkowania

Zmiana miejsca użytkowania

MT

Zmiana osoby odpowiedzialnej

Zmiana osoby odpowiedzialnej i dzierżawcy

AW

Aktualizacja wyceny

Obecnie niedostępny.

 

W programie STW jeden dokument dotyczy jednego środka.

Każdy dokument składa się z danych ogólnych: typ dokumentu (OT,BO,LT itd) , środek którego dotyczy, data, numer, symbol, inne dane nagłówkowe, schemat dekretacji oraz z treści zależnej od typu dokumentu.

 

 

Podstawowe funkcje do wprowadzania, przeglądania i modyfikacji danych w ewidencji środków trwałych znajdują się w menu:

  Środki trwałe ->

       Kartoteka

       Dokumenty

       Kartoteka - wyszukiwanie

       Dokumenty - wyszukiwanie

 

 

Menu Kartoteka służy do przeglądania kartoteki środków trwałych, z wyszukiwaniem wg podstawowych kryteriów.

Wyświetlona jest lista wybranych środków, w kolumnach listy są dane opisowe środka.

 

Menu Kartoteka-wyszukiwanie umożliwia przeglądanie ewidencji z zastosowanem bardzo rozbudowanego zestawu kryteriów.

Wynikowa lista tworzona jest według stanu środka na zadany dzień, znajdują się na niej dane opisowe oraz dane wartościowe, dotyczące amortyzacji i informacje o użytkownikach.

 

W powyższych menu możliwe jest wprowadzenie środka dokumentem OT, modyfikacja danych opisowych, wydruki.

Szczegóły są w opisane w punkcie Kartoteka środków trwałych.

 

 

Menu Dokumenty i Dokumenty-wyszukiwanie to obsługa listy dokumentów środków trwałych - umożliwia przeglądanie, wprowadzanie, modyfikację i usuwanie dokumentów.

Menu Dokumenty zawiera podstawowe warunki wyszukiwania, w Dokumenty-wyszukiwanie kryteria są bogatsze.

Wyświetlana jest lista dokumentów, pasujących do przyjętych warunków.

 

Dokładny opis menu jest w punkcie Dokumenty środków trwałych.

W podpunktach opisano kolejne dokumenty:

   Przyjęcie do ewidencjij  (OT i BO)

   Skreślenie środka trwałego (LT)

   Zmiana wartości (ZW i KA)

   Zmiana parametrów amortyzacji (ZA)

   Zawieszenie/wznowienie amortyzacji (PA)

   Zmiana osoby i dzierżawcy (MT)

   Zmiana miejsca użytkowania (MU)