header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Towary i usługi

 

Lista asortymentów, wybieranych podczas wystawiania dokumentów handlowych, a więc towarów i usług może być tworzona:

bezpośrednio w menu:

            -> Słowniki

              -> Towary i Usługi

lub podczas edytowania listy pozycji wystawianego dokumentu.

 

Moduł asortymentów umożliwia wprowadzenie podstawowych cen sprzedaży (kartotekowych) w PLN. Aby wprowadzić więcej cenników należy skorzystać z modułu “Cenniki sprzedaży.
 

Wszystkie asortymenty muszą być przypisane do określonej grupy asortymentowej.

Przed rozpoczęciem pracy z modułem zalecane są następujące czynności:

Ustawienie parametrów programu, odpowiedzialnych za sposób wyświetlania listy asortymentów
Zdefiniowanie jednostek miar

 

Moduł dostępny jest w programie Finka-Faktura oraz Finka-KPR, niezależnie od posiadanej licencji.