header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Ustawienia po pierwszym uruchomieniu

 

Po zarejestrowaniu licencji należy za pomocą przycisku Nowa firma/rok założyć bazę danych firmy, którą program ma obsługiwać. W przypadku programów Finka-Płace i Finka-STW obsługiwane dane są wieloletnie i nie ma możliwości podziału na lata obrotowe.
 
Jeśli chcemy przenieść dane z innego programu FINKA (np. w wersji dla DOS) użytkowanego wcześniej, to należy bezpośrednio po założeniu firmy wykonać konwersję danych. Konwersja przepisze też większość z niżej wymienionych danych organizacyjnych.

 

Można również załozyć w takim przypadku pustą bazę danych dla nowej firmy a następnie wywołac konwersje z punktu menu: Administracja -> Konwersja danych

 

Następnie należy uzupełnić dane firmy w menu:

-> Administracja

 -> Dane firmy (dane te można też wpisać lub zmieniać później).

 

Kolejnym krokiem powinno być dostosowanie parametrów programu do potrzeb firmy. Określamy tam w zależności od rodzaju progamu FINKA m.in.
oużytkownikow i ich uprawnienia w menu Administracja -> Użytkownicy i uprawnienia
ow programie FINKA-PŁACE: stawkę wypadkową dla firmy i ew. właścicela/wspólników, oraz (dla większych firm) zaznaczenie, czy firma wypłaca zasiłki ZUS - w menu Administracja -> Parametry lokalne
ow programie FK, KPR, FAKTURA: rodzaje i właściwości używanych dokumentów (księgowych, handlowych itp.)
ow programie KPR, FAKTURA: tryb numeracji dokumentów
ow programie PŁACE: tryb numeracji umów i list płac

 

 

Przypominamy, że po wystawieniu np. dokumentów handlowych w programachFINKA-KPR lub FINKA-FAKTURA niektórych parametrów nie będzie można zmienić

 

W programie FINKA-PŁACE zastosowano odmienne rozwiązanie: wprowadza sie parametry "ważne  od  dnia.." i w różnych okresach czasu mogą obowiązywać różne stawki wypadkowe i inne.

 

Dodatkowo powinno się zwrócić uwagę na pozostałe domyślne parametry i dostosować je do swoich  wymagań.

 

w programach FINKA warto także wpisać podstawowe dane słownikowe (można też wpisać je podczas wystawiania dokumentów) m.in.

 

oGrupy kontrahentów – można, lecz nie trzeba przypisywać kontrahentów do jednej lub kilku grup.
oUżywane kasy i konta bankowe wraz ze stanem otwarcia (stan ten, podobnie jak wiele innych danych, można zmieniać do czasu zatwierdzenia).

 

dla programu posiadajacego funkcje fakturowania dodatkowo:

 

oHierarchiczne grupy asortymentowe, w których zgrupowane będą towary i usługi.
oitp.

 

dla programu FINKA-PŁACE np:

 

olisty działów i projektów
odefinicje list płac
oskładniki wynagrodzeń