header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

 

Uzyskiwanie informacji


 

Do uzyskiwania informacji w różnych układach służą przede wszystkim punkty menu: Zestawienia, Finanse-Rozrachunki, Księgowanie - wyszukiwanie dokumentów, Ewidencja VAT - wyszukiwanie zapisów oraz Formularze.

 

Dla wygody użytkownika zrealizowano dodatkowe zestawienia kontekstowe, dostępne w większości z tych punktów, a także na części ekranów edycyjnych:

 

pod przyciskiem F12 - Opcje

 

lub po naciśnięciu prawego przycisku myszki

 

 

KsiegOpcje

 

Przykładowo na ekranie wyszukiwania dokumentów księgowych możemy zażądać dodatkowych informacji na temat pozycji, na której właśnie stoimy:

 

Obroty konta WN lub MA - lista sum obrotów i sald dla danego konta w poszczególnych miesiącach i narastająco

 

Raport obrotów za rok - lista wszystkich księgowań na konto, na którym właśnie stoimy, z podsumowaniem typu "stan otwarcia - obroty - stan końcowy"

Raport obrotów za miesiąc - lista księgowań na konto, na którym właśnie stoimy, w miesiącu kalendarzowym, z podsumowaniem typu "stan poprzedni - obroty - stan końcowy", przy czym:

 

oW tym przypadku bierze się miesiąc według zegara komputera; bogatszy wybór kryteriów mamy do dyspozycji w punkcie Zestawienia

 

oZarówno informacje w p. F12-Opcje, jaki i inne zestawienia, można wyświetlać nie wychodząc z listy lub zestawienia aktualnie wyświetlonego. Do nawigacji po oknach programu służy drzewo okien po prawej stronie ekranu.

 

Rozrachunki konta WN lub MA - lista należności i zobowiązań z zapłatami dotyczących danego konta (jeśli stoimy na koncie rozrachunkowym)

 

Rozrachunki dokumentu - lista rozliczeń (zapłat) do pozycji księgowej, na której właśnie stoimy. Jeśli stoimy na pozycji zapłaty, to ukaże się lista odpowiednich należności bądź zobowiązań z zapłatami.