header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Wprowadzanie dokumentów księgowych

 


Wprowadzanie dokumentu księgowego, tj. listy dekretacji opatrzonej wspólnym nagłówkiem i numerem księgowym (KG) wywołuje się z menu:

Księgowanie -> Dokumenty księgowe
lub Księgowanie -> Wyszukiwanie dokumentów księgowych

wybierając opcje:

Ins-dodaj
lub F6-Zmień

Dokument księgowy zostanie wyświetlony na ekranie:

 

uprawnienia

KsiegDok1

 

 

Dane z części nagłówkowej (data, miesiąc, rodzaj i numer dokumentu oraz opis nagłówkowy) znajdą się w opisie każdej dekretacji we wszystkich zestawieniach, w których ta dekretacja zostanie wyświetlona lub wydrukowana.

 

 

 

W części nagłówkowej:

KG to numer dokumentu księgowego nadawany automatycznie.
Data księgowania - domyślnie data dzisiejsza lub ostatnio wprowadzonego dokumentu. W zasadzie jest to data wprowadzenia dokumentu księgowego, można jednak wpisać też inną datę.
Z uwagi na to, że w następnym roku można kończyć księgowania roku poprzedniego, program pozwala tu wpisać datę z następnego roku obrotowego.
Program nie pozwala na wprowadzanie ani modyfikację dokumentu z datą księgowania w okresie, który został zamknięty.
Miesiąc (księgowy) domyślnie miesiąc zgodny z datą księgowania. Dekretacje zawarte w dokumencie zostaną wliczone do obrotów kont w danym miesiącu.
Miesiąc ten musi być zawarty w roku obrotowym.
Program nie pozwoli na wprowadzanie ani modyfikację dokumentu w miesiącu zamkniętym.
Rodzaj dokumentu – tu wybieramy rodzaj z listy. Nowe rodzaje można wpisać w punkcie menu: Słowniki -> Pozostałe -> Typy dokumentów księgowych.
Numer dokumentu można tu wpisać dowolny tekst. Dla niektórych rodzajów dokumentów program proponuje numerację automatyczną.
Opis wspólna część opisu dla wszystkich dekretacji. Często nie jest wypełniany, gdyż rodzaj i numer dokumentu mogą stanowić wystarczający opis.
Wyświetlić podsumowanie konta – można tu wpisać numer konta, którego podsumowanie (obroty w tym dokumencie i stan końcowy) zostaną dodatkowo wyświetlone podczas redagowania. Stosowany często np. do sprawdzenia stanu kasy lub tp. na bieżąco podczas księgowania.

 

W podstawowej części okna dokumentu znajdują się dekretacje. Kolumny dekretacji zawierają:

Lp – nr kolejny dekretacji. Numery złożone np. 1.1,1.2 i 1.3 oznaczają dekretacje wprowadzone w wspólnym zapisie – np. w trybie zakupu lub sprzedaży VAT.
Data – data dekretacji może to być np. data dokumentu źródłowego (faktury, wpłaty) gdy dokument księgowy obejmuje zapisy z różnych dni.
Opis – opis dekretacji, w zestawieniach łączony z opisem z części nagłówkowej.
Wn, Ma – konta księgowe. Konto po jednej ze stron może być puste – wówczas należy zbilansować dokument za pomocą innych dekretacji. Jeśli jednak nie jest on zbilansowany (suma WN różni się od MA), to i tak można go zapamiętać, jednak trzeba zbilansować go przed zamknięciem okresu.
Kwota – kwota w PLN
Dew i Kowta dew – kwota dekretacji w dewizach, możliwa tylko przy posiadaniu licencji FKDEW. Można ją wygasić lub wyświetlić za pomocą przycisku Opcje.

 

Przyciski i opcje na ekranie dokumentu księgowego:

Ins Dodaj: wpisanie nowej dekretacji
onową dekretację można wstawić przed istniejącą lub na końcu
omożna wybrać tryby:
zakupu lub sprzedaży VAT z PLN lub dewizach, co oznacza jednoczesny zapis do ewidencji VAT oraz zapis kilku (zwykle trzech) dekretacji
dekretacji dewizowej – oznacza zapis kwoty w dewizach z równowartością w PLN i ewentualnie z różnicami kursowymi.
Dekretacji wg zdefiniowanego schematu księgowania, który moze zawierac wiele dekretacji róznego rodzaju (np zwykłe i VAT)
F6 zmień: wejście do modyfikacji (ponownej edycji) dekretacji.
ojeśli dekretacja była wprowadzana w trybie zakupu lub sprzedaży VAT albo jako dewizowa, otrzymamy możliwość jednoczesnej edycji zapisu VAT bądź zapisu różnic kursowych
Ctrl-R Rozrachunki: redagowanie rozrachunków (tj. przypisania zapłat do należności lub zobowiązań). Dotyczy to tych dekretacji, w których podano konta rozrachunkowe.
F5 Zapamiętaj: zapisanie dokumentu wraz z wprowadzonymi zapisami ewidencji VAT, zapisami rozrachunków itp.
F9 Drukuj i zapamiętaj: zapisanie dokumentu oraz jego wydrukowanie (może służyć np. jako papierowy dokument PK lub tp.)
Eksportuj pozycje: zapis pozycji w formacie Excel, Pdf, Html lub innym
Zestawienia dla konta i Stan konta: dodatkowe informacje (zestawienia) dotyczące konta zawartego w bieżącej dekretacji