header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Wprowadzanie danych


 

Okna edycyjne są zwykle wywoływane z poziomu okna z listą danych. Wybór modyfikacji lub dodania nowej pozycji do tych danych powoduje wyświetlenie kolejnego okna zawierającego interesujące nas dane.

 

Aby zwiększyć czytelność, stosujemy system zakładek zawierających pogrupowane tematycznie dane. Stosuje się też listy słownikowe, np. wybór kontrahenta lub towaru. Na tych listach możliwa jest bieżąca modyfikacja danych kontrahenta, wpisanie nowego itp.

 

Czynność zapisania (klawisz F5) edytowanych danych powoduje zamknięcie okna edycyjnego i jednoczesne odświeżenie listy.