header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Współpraca z programem księgowym

 

W programie Finka-STW to menu służy do ustawienia, do jaki sposób i do jakiej firmy mają być przekazywane dane do zaksięgowania.

Wywołanie

       -> Administracja -> Współpraca z programem księgowym.

 

Gdy w parametrach lokalnych wybrano współpracę z FK (“Współpraca z FK”=TAK) to dla trybu współpracy są możliwości:

   ź podłączenie do bazy FK online

   ź wysyłanie przez XML.

Gdy wybrano KPR (“Współpraca z FK”=NIE) to są możliwości:

   ź podłączenie do bazy KPR online

   ź bez połączenia online.

 

Jeżeli tryb jest typu online, to należy podać parametry dla połączenia z bazą danych programu księgowego (serwer, port, lokalizacja).

Po wywołaniu połączenia można wybrać firmę.

 

Wybranie trybu online oznacza, że polecenie księgowania STW przy operacji “zaksięguj” będzie automatycznie wpisywane w bazy FK lub KPR.

Opcja “wysyłanie przez XML” powoduje, że po wywołaniu “zaksięguj” zostanie utworzony plik w formacie XML, który następnie może zostać zaimportowany w programie FK.

 

Więcej w opisie Polecenia księgowania w Finka-STW.