header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Zestawienia i sprawozdania


 

Z punktu widzenia zastosowań program generuje różnego rodzaju zestawienia i sprawozdania:

 

Listy zawierające najczęściej proste zestawienia zapisów danego typu np. lista kontrahentów, służące w programie do wyboru lub wprowadzania danych. Na dole listy widoczne są przyciski umożliwiające:
οwpisanie nowej pozycji (nowego kontrahenta, towaru, dokumentu kasowego itd.);
οmodyfikację pozycji, na której stoimy (modyfikacje dokumentów są możliwe do czasu zatwierdzenia);
οusunięcie pozycji (możliwość usuwania jest obwarowana różnymi warunkami);
οdrukowanie listy, eksportowanię i wywołanię innych opcji.

 

Zestawienia służące do prezentacji danych zgromadzonych w programie. Zestawienia tworzone są na podstawie zapisów w dokumentach oraz kryteriów określanych dla danego zestawienia.
οNiektóre zestawienia mogą być także hierarchiczne, tj. zawierać wiersze podrzędne. Na przykład zestawienie należności (w maksymalnej wersji) zawiera:
wiersze „nagłówkowe” zawierające sumy należności od poszczególnych kontrahentów,
wiersze podrzędne opisujące faktury dla danego kontrahenta,
listę zapłat za daną fakturę, jeśli występują.

 

Deklaracje podatkowe i sprawozdania specjalny rodzaj zestawień służący do generowania druków w specjalnym formacie np. VAT-7, VAT-UE, INTRASTAT, CIT-8, PIT-4, BILANS itp.

 

Każdy w powyższych rodzajów można wydrukować lub zapisać dane w różnych formatach.