header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Skreślenie wyposażenia  (dokument LTW)

 

Skreślenie wyposażenia polega na zmianie statusu wyposażenia z "aktywne" na "skreślone".

Nie oznacza usunięcia z ewidencji.

 

 

Wprowadzanie i modyfikacja dokumentu LTW

 

Utworzenie dokumentu LTW można wywołać w menu:

-> Środki trwałe -> Wyposażenie-Dokumenty -> Ins Dodaj -> dokument LTW

 

Modyfikację dokumentu LTW można wywołać w menu:

-> Środki trwałe -> Wyposażenie-Dokumenty -> F6 Zmień

Przed wywołaniem funkcji Zmień należy ustawić kursor na wybranym dokumencie

 

Dokument skreślenia w ewidencji wyposażenia składa się z danych nagłówkowych oraz listy pozycji. Jeden wiersz odpowiada jednej pozycji wyposażenia.

 

Dane nagłówkowe dokumentu:

Data dokumentu jest to pole obowiązkowe, data musi być w zakresie objętym przez Okresy obrotowe STW. Nie może być wcześniejsza niż data zamknięcia ewidencji.

Dokument LTW musi być ostatni dla każdej swojej pozycji - dlatego data dokumentu nie może byc mniejsza niż data ostatniego dokumentu dla każdej pozycji.

Symbol dokumentu - jest ustawiany przez program, zgodnie ze wzorem zdefiniowanym dla LTW w słowniku Dokumenty obrotu.

Uwaga: w symbolu występuje numer dokumentu. Na etapie wprowadzania nowego dokumentu jego numer jest domyślny, docelowy numer jest nadawany w momencie zapamiętania dokumentu.

Rodzaj skreślenia - opcjonalne, do wyboru z listy

Dane dokumentu źródłowego (symbol, data, kontrahent) - opcjonalne

Opis dokumentu - opcjonalne, dodatkowe uwagi

 

Pozycje w dokumencie:

Ins - nowy pusty wiersz, zawsze na końcu

Del - usunięcie wiersza.

F3 -  wpisanie wyposażenia do pustego wiersza - przez wybranie z kartoteki.

 

Niemożliwe jest wpisanie wyposażenia, które jest już skreślone, tzn istnieje dla niego inny doklument LTW.

Nie można też wpisać wyposażenia, dla którego istnieje jakikolwiek dokument z datą późniejszą niż data LTW.

 

 

Zapamiętanie dokumentu LTW

Zapamiętanie nowego dokumentu oznacza zapisanie dokumentu LTW do listy operacji.

Nowy dokument otrzymuje numer (jest to numer kolejny w ramach typu LTW i okresu obrotowego) oraz symbol zgodny z aktualnym wzorem.

 

Wszystkie pozycje wyposażenia z dokumentu LTW mają zmieniony status na "skreślone".

Jeżeli podczas modyfikacji dokumentu zostały usunięte wiersze to powoduje, że pozycje wyposażenia z tych wierszy otrzymują z powrotem status "aktywne".

 

 

Usuwanie dokumentu LTW

 

Usunięcie dokumentu LTW można wywołać w menu:

Środki trwałe -> Wyposażenie-Dokumenty -> Del Usuń

Przed wywołaniem funkcji Usuń należy ustawić kursor na wybranym dokumencie

 

Usunięcie dokumentu LTW jest zawsze możliwe, o ile dopuszcza to data zamknięcia ewidencji.

Wszystkie pozycje wyposażenia z usuniętego dokumentu otrzymują z powrotem status "aktywne".