header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Kartoteka wyposażenia

 

Kartoteka wyposażenia to lista pozycji znajdujących się w ewidencji wyposażenia.

 

Menu Wyposażenie-Kartoteka oraz Wyposażenie-Wyszukiwanie służy do przeglądania kartoteki wyposażenia - wyświetlona jest lista pozycji wyposażenia spełniających podane warunki.

 

Oba punkty mogą być wywołanę z kilku miejsc w programie:

       -> Środki trwałe

       -> Środki trwałe -> Wyposażenie-dokumenty

       -> Zestawienia -> Ewidencja wyposażenia

 

W menu Kartoteka dostępne są podstawowe kryteria wyszukiwania (nazwa, opis, nr.pozycji księgowej, status). Dostępne na liście informacje, czyli wyświetlane kolumny, obejmują dane opisowe wyposażenia.

 

W menu Wyszukiwanie kryteria są uzupełnione o dodatkowe warunki wyszukiwania, miedzy innymi dotyczące osoby odpowiedzialnej i miejsca użytkowania. Dla ustalenia osoby/miejsca wymagane jest podanie daty "wg stanu na dzień". Dostępne jest więcej kolumn niż w menu Kartoteka - dodatkowo osoba i miejsce.

 

W menu Kartoteka i Wyszukiwanie jest taka sama funkcjonalność:

 

F3  Odśwież

Powoduje ponowne wybranie listy środków wg aktualnie wpisanych kryteriów

 

Ctrl-K Kolumny

Wyświetla okno z dostępnymi do wyświetlenia kolumnami, czyli danymi na liście.

Kolumny można zaznaczać i odznaczać - kolumny zaznaczone są aktualnie wyświetlone na ekranie.

Możliwe jest zapamiętanie wybranego układu kolumn jako domyślny (F5) oraz przywrócenie ostatnio zapamiętanego domyślnego układu (F3).

Przy kolejnym wywołaniu menu wyświetlany jest układ domyślny, a gdy do tej pory taki nie został zapamiętany to układ kolumn jest systemowy.

 

Ins  Dodaj

Wprowadzanie dokumentu OTW.

Uwaga: wprowadzanie innych dokumentów jest dostępne w menu Wyposażenie-Dokumenty.

 

F6  Zmień

Modyfikacja danych opisowych bieżącego wyposażenia, tzn tego, na którym jest ustawiony kursor.

Można modyfikować nazwę, opis, grupę inwentarzową, symbol inwentarzowy, numer pozycji księgowej.

Uwaga:

Dane opisowe środka są wpisywane wg dokumentu przyjęcia do ewidencji (OTW,BOW). Dlatego modyfikacja tych danych zmienia odpowiednio dokument przyjęcia. Analogicznie: zmiana w dokumencie OTW/BOW oznacza zmianę danych opisowych.

 

F7  Dokumenty

Wyświetlenie okna z dokumentami dotyczącymi wyposażenia, na którym jest ustawiony kursor.

Jest to okno takie jak w menu Dokumenty, z tym, że lista jest ograniczona do dokumentów bieżącego wyposażenia.

 

F9   Wydruk listy

Wydruk dotyczy bieżącego układu kolumn.

 

F10 Eksport listy

Eksport listy do pliku w wybranym formacie (np. XLS, HTML ).

 

 

Jeżeli Kartoteka lub Wyszukiwanie jest wywołana z menu Dokumenty lub przy wyborze parametrów zestawienia, to możliwe jest zaznaczanie środków na liście:

 

spacja

Zaznaczenie / skasowanie zaznaczenia bieżącego środka

Ctrl - A

Zaznaczenie wszystkich

Ctrl - Z

Skasowanie wszystkich zaznaczeń

Ctrl - Y

"Odwrócenie" zaznaczeń

Enter

Przekazanie listy zaznaczonych środków do miejsca wywołania i zamknięcie okna.