header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Wyposażenie

 

Program Finka-STW prowadzi ewidencję wyposażenia.

 

Wprowadzanie pozycji do ewidencji wyposażenia oraz zmiana danych odbywa się jest za pomocą operacji, realizowanych przez odpowiednie dokumenty - opisane poniżej - wpisywane do listy Dokumentów

Przy wprowadzeniu do ewidencji pozycja wyposażenia wpisywana jest też do Kartoteki.

 

W ewidencji przechowywane są następujące informacje o wyposażeniu:

 

Grupa danych 

  Dane

identyfikator wyposażenia

numer ewidencyjny (systemowy)

dane opisowe

nazwa

opis

wartość

data nabycia

symbol inwentarzowy

numer pozycji księgowej

grupa inwentarzowa

dane dotyczące użytkowników

miejsce użytkowania

osoba odpowiedzialna

status

aktywne/skreślone

 

Dane opisowe wyposażenia są ustalane na podstawie dokumentu przyjęcia do ewidencji.

Dane dotyczące użytkowników moga być zmieniane przez kolejne operacje.

 

Dla prowadzenia ewidencji przewidziane są następujące dokumenty:

 

Typ

Nazwa dokumentu

Funkcja

OTW

Przyjęcie

Wprowadzenie do ewidencji nowego wyposażenia

BOW

Bilans otwarcia

Wprowadzenie do ewidencji wyposażenia wcześniej nabytego

LTW

Skreślenie

Oznaczenie wyposażenia jako skreślone

MUW

Zmiana miejsca użytkowania

Zmiana miejsca użytkowania

MTW

Zmiana osoby odpowiedzialnej

Zmiana osoby odpowiedzialnej i dzierżawcy

 

W programie jeden dokument w ewidencji wyposażenia może dotyczyć wielu pozycji.

Każdy dokument składa się z danych ogólnych: typ dokumentu (OTW,BOW,LTW itd) , data, numer, symbol, dane dokumentu źródłowego, opis oraz listy pozycji wyposażenia z danymi zależnymi od typu dokumentu.

 

Podstawowe funkcje do wprowadzania, przeglądania i modyfikacji danych w ewidencji środków trwałych znajdują się w menu:

       -> Wyposażenie

               -> Kartoteka

               -> Dokumenty

               -> Wyszukiwanie

     

Menu Kartoteka służy do przeglądania kartoteki wyposażenia, z wyszukiwaniem wg podstawowych kryteriów.

Wyświetlona jest lista wybranych pozycji wyposażenia, w kolumnach listy są dane opisowe.

 

Menu Wyszukiwanie umożliwia przeglądanie ewidencji z zastosowanem bardziej rozbudowanego zestawu kryteriów.

Na wynikowej liście znajdują się dane opisowe oraz informacje o użytkownikach wg stanu na podany dzień.

 

W powyższych menu możliwe jest wprowadzenie pozycji wyposażenia dokumentem OTW, modyfikacja danych opisowych, wydruki.

Szczegóły są w opisane w punkcie Kartoteka wyposażenia.

 

Menu Dokumenty to obsługa listy dokumentów wyposażenia - umożliwia przeglądanie, wprowadzanie, modyfikację i usuwanie dokumentów.

Dokładny opis menu jest w punkcie Dokumenty wyposażenia.

W podpunktach opisano kolejne dokumenty:

  Przyjęcie wyposażenia do ewidencji (OTW, BOW)

  Skreślenie wyposażenia z ewidencji (LTW)

  Zmiana osoby odpowiedzialnej (MTW)

  Zmiana miejsca użytkowania (MUW).