header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Zestawienie ewidencji wyposażenia

 

Zestawienie ewidencji wyposażenia dostępne jest w menu ->Zestawienia.

 

Dla zestawienia określa się najpierw tzw. parametry.

Wynikowe zestawienie jest wyświetlone na ekranie, można je wydrukować lub wyeksportować do pliku o określonym formacie.

 

Parametry dla zestwienia ewidencji wyposażenia są następujące:

Stan na dzień - dotyczy osoby odpowiedzialnej i miejsca użytkowania. Na zestawieniu podana jest osoba i miejsce wg stanu na koniec podanego dnia.

Dotyczy wyposażenia - Pozwala określić pozycje wyposażenia, do których zestawienie ma być ograniczone.

Opcja "wszystkie" oznacza, że zestawienie uwzględnia wszystkie pozycje wyposażenia.

Opcja wyszukiwanie uproszczone/zaawansowane umożliwia wybranie pozycji wyposażenia przez ich zaznaczenie odpowiednio w menu Wyposażenie-Kartoteka lub Wyposażenie-Wyszukiwanie.

Uporządkowanie - do wyboru z opcji: wg numeru ewidencyjnego, wg symbolu inwentarzowego, wg daty przyjęcia do ewidencji, wg grupy inwentarzowej.

Sumowanie -  podsumowanie wartości, możliwe są opcje: dla grup inwentarzowych, ogółem (w sumie ogółem jest wyodrębiona jest suma pozycji nie skreślonych). Sumy częściowe wg grup inwentarzowych są mozliwe tylko gdy wybrano uprządkowanie wg grup.

 

W kolejnych kolumnach zestawienia ewidencji wyposażenia znajdują się:

ź nazwa wyposażenia i symbol inwentarzowy

ź numer ewidencyjny

ź data nabycia

ź data i symbol dokumentu żródłowego dla dok. przyjęcia, data i symbol dokumentu przyjęcia

ź numer pozycji księgowej

ź wartość

ź grupa inwentarzowa

ź miejsce użytkowania i osoba odpowiedzialna

ź data i symbol dokumentu skreślenia z ewidencji, rodzaj i podstawa skreślenia