header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW HANDLOWYCH

Do podstawowych czynności wykonywanych w programie Finka-Faktura należy wystawianie faktur i innych dokumentów sprzedaży. Program umożliwia wystawienie różnego rodzaju dokumentów handlowych:

faktur VAT, w tym faktur zaliczkowych, paragonów, rachunków oraz VAT marża
faktur Pro-forma,

uprawnienia

licencje

faktur wewnętrznych,

 

faktur RR.

Przed rozpoczęciem wystawiania faktur i innych dokumentów konieczne jest:

ustalenie parametrów poszczególnych rodzajów dokumentów,
ustalenie parametrów numeracji dokumentów.

Jest to o tyle istotne, że zmiana większości parametrów nie jest możliwa, gdy zostaną już wystawione dokumenty.


 

Oprócz parametrów związanych z poszczególnymi rodzajami dokumentów, są jeszcze parametry programu wspólne dla wszystkich dokumentów. Można tam definiować np.:

ilości miejsc dziesiętnych w cenie i ilości towaru,
format daty sprzedaży na wydruku itp.

Dostęp do wystawiania dokumentów może zostać ograniczony poprzez odpowiednią zmianę uprawnień.


 

Wystawione dokumenty można wielokrotnie modyfikować, anulować i usuwać. Jest to jednak możliwe do momentu zamknięcia okresu, w którym zostały wystawione.

Zawsze jest możliwe ponowne wydrukowanie dokumentu, np. jako duplikatu.


 

Wystawianie dokumentów rozpoczynamy od wybrania w menu głównym pozycji „Dokumenty”, następnie wybieramy „Sprzedaż” lub „Pozostałe faktury” i konkretny rodzaj dokumentu jak na rysunku poniżej:

 

wystawdok_01