header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Wyszukiwanie dokumentów księgowych


 

Po wybraniu menu -> Księgowanie -> Wyszukiwanie dokumentów księgowych otrzymamy następujący ekran kryteriów:

 


KsiegSzuk

 

Można na nim wybrać jedno lub więcej kryteriów widocznych na ekranie i po wciśnięciu F3-Szukaj zostanie wyświetlona lista znalezionych pozycji (dekretacji).

 

Właściwa lista ma postać analogiczną jak lista dokumentów księgowych:

- zawiera nagłówki dokumentów księgowych oraz ( w postaci rozwinietej) ich pozycje (dekretacje) w kolumnach:

oKG numer księgi głównej – kolejny numer, pod którym zapisany jest dokument. Numer ten nadawany jest automatycznie; zmienić go można tylko pośrednio, poprzez usunięcie lub wstawienie jakiegoś innego dokumentu.
oMc /  Poz – w pierwszym wierszu dokumentu: miesiąc księgowania, w następnych: pozycja w danym dokumencie księgowym.

Pozycje takie jak 1.1, 1.2 i 1.3 powyżej oznaczają dekretacje wprowadzone w jednym zapisie – w tym przypadku w zapisie zakupu VAT.

oData – w pierwszym wierszu data księgowania, w następnych data pozycji – może nią być np. data faktury, data zapłaty lub tp.
oOpis – opis całego dokumentu bądź opis dekretacji 
oWN i MA – konta strony WN i MA
oKwota – wartość dekretacji w PLN
oDew - rodzaj dewiz (dla listy z dewizami)
oKwota Dew - wartość dekretacji w dewizach (dla listy z dewizami)

 

Oprócz pełnej funkcjonalności listy dokumentów księgowych (dodawanie , usuwanie, modyfikacja) program umożliwia w menu kontekstowym lub pod przyciskiem F12 - Opcje:

wyświetlanie zestawień kontekstowych:
oObroty konta WN lub MA (miesięczne, narastajaco i saldo)
oRaport obrotów konta WN lub MA za cały rok obrotowy
oRozrachunki konta WN lub MA

 

Porządkowanie wybranych dokumentów według daty księgowania
Duplikowanie dokumentów księgowych

 

 

Nie zaleca się podawania wielu różnych kryteriów podczas wyszukiwania dokumentów, gdyż łatwo jest wówczas nadmiernie ograniczyć wyniki szukania lub nawet otrzymać pusty wynik

 

Na liście dokumentów znalezionych w wyniku wyszukiwania można wykonywać czynności    podobne jak w menu -> Księgowanie -> Dokumenty księgowe, tj. można:

modyfikować dokumenty,
usuwać
lub wpisywać nowe.