header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Wyszukiwanie dokumentów kadrowych

 

Aby znaleźć konkretny dokument kadrowy można skorzystać z punktu menu -> Wyszukiwanie dokumentów kadrowych.

 

Kryteria wyszukiwania kadrowego, to m. in.:

 

wybranie osoby/osób, dla których został wystawiony dokument
wybranie umowy, której dotyczył zapis kadrowy
data dokumentu / rozpoczęcia / zakończenia
rodzaj szukanego dokumentu

 

 

 

 Wyszukiwać można zarówno jeden konkretny dokument, jak i grupę wybranych dokumentów, wskazując odpwiednie kryteria specyficzne dla szukanego dokumentu kadrowego.

 

 

Jeżeli ma zostać wyszukany jeden konkretny dokument można wskazać bardziej precyzyjne szczegóły niektórych dokumentów, np.:

dla rozwiązania umów o pracę, można wyszukać konkretnie rozwiązania:
oza porozumieniem stron
oze skróconym okresem wypowiedzenia
oza wypowiedzeniem przez pracownika
oza wypowiedzeniem przez pracodawcę
obez wypowiedzenia
dla zaświadczeń i świadectw, można sprecyzować, który konkretnie dokument jest szukany:
ozaświadczenie o zatrudnieniu
ozaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach
oświadectwo pracy
itp.