header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Wyszukiwanie list płac i rachunków

 

Aby znaleźć konkretny dokument płacowy można skorzystać z punktu menu: -> Wyszukiwania list płac i rachunków.

 

W tym celu można skorzystać z dostępnych kryteriów:

 

wybranie osoby/osób, dla których jest szukana wypłata
wybranie umowy/umów - w przypadku gdy została/y wybrana już osoba/y do wyszukiwania, można wybrać umowy tylko dla wybranych osób
data wypłaty - sprecyzowanie okresu czasu, w którym była wypłata
za okres - okres czasu za jaki była wypłata
tryb opodatkowania
podlega ZUS
rodzaj umowy
rodzaj kwoty + zakres wybranej kwoty w wypłacie
tryb wyświetlania - pozycje wypłaty lub poszczególne składniki wypłaty
kolumny - wg wybranej grupy

 

Po określeniu kryteriów wyszukiwania, z wygenerowanej listy dokumentów płacowych, można:

edytować poszczególne wypłaty
zmieniać status dokumentów
dokonać przeliczenia wypłaty
wydrukować dokument lub zestawienie