header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Wyszukiwanie zapisów KPR

 

 

 

Aby łatwiej odszukać konkretny zapis KPR, lub wyświetlić zapisy wg poszczególnych parametrów, można skorzystać z menu:

 

       -> Ewidencja zapisów

               -> Wyszukiwanie zapisów KPR.

 

Po wybraniu tego punktu menu, otworzy się okno z listą szczegółowych kryteriów:

 

Za okres: służy do określenia okresu czasu za jaki chcemy uzyskać listę zapisów.

 

Kontrahent: wybierany z listy, można wskazać dowolną liczbę kontrahentów.

 

Nr Dokumentu: umożliwia szukanie wg początku lub fragmentu numeru dokumentu.

 

Opis: umożliwia szukanie wg początku lub fragmentu opisu zdarzenia gospodarczego.

 

Kwota: określa zakres kwoty szukanego zapisu. Nie jest konieczne definiowanie obu wartości.

 

Wartości w kolumnach: Z listy możemy wybrać kolumny, których dotyczyć będzie powyższe kryterium kwoty. Ponadto na ekranie wynikowym widoczne będą tylko kolumny wybrane w tym kryterium.

 

Klasyfikacja: Jeśli w powyższym kryterium wybraliśmy tylko 1 kolumnę, obok pojawi się lista klasyfikacji zdefiniowanych dla tej kolumny. Pozwoli nam to odnaleźć zapisy z konkretnymi klasyfikacjami w danej kolumnie KPR.

 Kryterium to jest dostępne tylko przy licencji KPRPLUS

 

Po określeniu kryteriów wyszukiwania i naciśnięciu F3-Szukaj, otworzy się okno z wyszukanymi zapisami.

Na wyświetlonej liście dostępne są te same operacje, jak w przypadku ewidencji KPR.

 

Ponadto na górnym panelu zaznaczając opcję "Poszczególne kolumny" możemy określić widoczność kolumn :

wszystkie stawki
bądź tylko ogólne kwoty przychodów i kosztów.

 

Aby ponownie wrócić do ekranu kryteriów należy zamknąć okno listy lub wybrać je jako aktywne.

Naciśniecie F3-Kryteria również spowoduje powrót do ekranu z parametrami wyszukiwania.