header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Założenie nowej firmy


 

Założenie nowej firmy odbywa się poprzez wybranie przycisku „Nowa firma/rok. Powoduje to wywołanie kreatora tworzenia nowej firmy i umożliwia utworzenie:

 

danych nowej firmy, o ile pozwala na to posiadana licencja (w kluczu licencyjnym jest podana maksymalna liczba firm możliwa w danej licencji),
kolejnego (nowego) lub poprzedniego roku dla wybranej firmy (nie dotyczy programu Finka-Płace i Finka-STW, gdzie dane są wieloletnie)

 

startowy_02

 

Jeżeli uprzednio została zaznaczona jakaś firma to wówczas program umożliwia dodatkowy wybór i dodanie lat do firmy istniejącej.

 

Na etapie kreatora należy nadać firmie:

 

pełną oraz skróconą nazwę,
rok obrotowy
odla niektórych aplikacji tylko 12 m-cy np. dla Księgi Przychodów i Rozchodów,
onatomiast dla pełnej księgowości - zakres nie więcej jak dwóch lat (domyślnie roku), w którym będzie prowadzona praca z programem,
ow programach Finka-PŁACE i Finka-STW roku obrotowego nie podaje się

 

dla Finka-FK można również wybrać typowy plan kont dla firmy, np. dla:
ofundacji i stowarzyszeń nie prowadzących dzialalności gospodarczej,
ofundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą,
ofirm handlowych, usługowych i produkcyjnych (bilans uproszczony),
ofirm handlowych , usługowych i produkcyjnych (bilans pełny),
okół łowieckich,
oi innych

 

dla Finka-KPR należy natomiast określić rodzaj prowadzonej działalności:
oKsięga przychodów i rozchodów
oRyczałt

 

Szczegółowe dane można uzupełnić po wejściu do nowo utworzonej firmy i wybraniu punktu menu:

  -> Administracja

       -> Dane firmy

 

Etap kreatora dopuszcza pobranie danych na zasadzie konwersji z innych programów FINKA. Można tę operację wykonać również później, wywołując ją z punktu menu:

  -> Administracja

       -> Konwersja danych

 

uprawnienia