header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Zamykanie okresu

 

Zamykanie okresu, zwane też zatwierdzaniem, oznacza uniemożliwienie zmian w dokumentach.

 

Dokumentów z zamkniętego okresu nie można:

modyfikować
usuwać.

Nie można też wpisać nowych dokumentów z datami w zamkniętym okresie.

 

Pozwala to na bezpieczne zarządzanie danymi w przypadku, gdy dokumenty za dany okres zostały już sprawdzone.

 

Otwarcie nowego roku nie oznacza konieczności zamknięcia poprzedniego

 

Jeśli w poprzednim roku nie wykonano zamknięcia, to można tam modyfikować lub wprowadzać dane. Jeśli zmieni się wskutek tego stan w nowym roku (np. stan należności z roku poprzedniego lub inne dane), to należy ponownie pobrać ten stan w nowym roku.

 

Zamyka się oddzielnie różne rodzaje dokumentów. Można niezależnie od siebie określić datę zamknięcia:

 

dokumentów księgowych w Finka-FK
zapisów w KPiR lub Ryczałcie
zapisów w ewidencji VAT
dokumentów kadrowych i płacowych w Finka-PŁACE
ewidencji środków trwałych i wyposażenia w Finka-STW
dokumentów handlowych
dokumentów kasowych i przelewów

 

Ponadto dla dokumentów księgowych oraz kasowych istnieje możliwość oddzielnego zamknięcia stanu otwarcia.

 

zamykanie_01fk

 

 

Powyżej fragment okna zamykania okresu dla Finka-FK. Rodzaje pozycji na tym ekranie zależą od zakupionej licencji.

 

Program zada oczywiście dodatkowe pytanie o potwierdzenie chęci zamknięcia okresu.

 

Jeżeli zamkniemy dokumenty, to ich modyfikacja nie będzie możliwa. Proszę upewnić się, że dokumenty nie będą wymagały poprawek oraz że się zgadzają z stanem faktycznym. Cofnięcie zamknięcia dokumentów z poziomu programu nie jest możliwe. Celem ewentualnego wykonania takiej czynności prosimy o kontakt z firmą TIK-SOFT.

uprawnienia

menu