header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Zbiorcze wypłaty dla różnych typów umów

 

Menu programu FINKA-PŁACE obejmuje kilka punktów, w których można wyświetlić lub wydrukować zbiorcze informacje o wypłatach. Są to:

Zestawienia płacowe - w szerokim zakresie, omówione w innym rozdziale
Płace -> Zbiorcza lista wypłat
Płace -> Wypłaty z tytułu umów o pracę
Płace -> Wypłaty z tytułu umów zleceń
Płace -> Wypłaty z tytułu umów o dzieło
Płace -> Wypłaty z tytułu innych umów
Płace -> Wypłaty z tytułu wszystkich umów

 

Menu "Zbiorcza lista wypłat" pozwala na sporządzenie wydruku obejmującego różnorodne wypłaty w formacie wspólnej listy płac. Wypłaty mogą obejmować listy płac etatowych, listy z tytułu zleceń, umów o dzieło i innych, a także rachunki. Przy każdej z wypłat będzie też podany tytuł wypłaty (numer umowy i numer listy lub rachunku).

 

 

Punkty menu "Wypłaty z tytułu umów o pracę / zleceń / umów o dzieło / innych umów / wszystkich umów" wyświetlają listę wypłat (tj rachunków oraz pozycji list płac) w kolejności wg osób.

W tych punktach menu można wykonywać niektóre czynności edycyjne, np:

zmiana statusu F2
przeliczenie F7
wejście do edycji F6
anulowanie lub usunięcie DEL