FINKA - programy
Finansowo-księgowy
Księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Kadry i płace
Ewidencja środków trwałych
Sprzedaż i fakturowanie
Firma jednoosobowa
Magazyn i sprzedaż
Kasa i bank

FINKA - dla kogo
Biura rachunkowe
Małe i Średnie firmy
Mikro firmy
Fundacje i Stowarzyszenia
Koła łowieckie

Sprzęt komputerowy

Nasi Konsultanci
22 408 48 00
22 885 66 99
Masz pytanie? Napisz

Szczegółowe funkcje programu Finka-STW

Ewidencja środków trwałych
 • Operacje w ewidencji: przyjęcie, bilans otwarcia, skreślenie, zmiana lub korekta wartości i umorzenia, zmiana osoby odpowiedzialnej lub dzierżawcy, zmiana miejsca użytkowania
 • Typy szczegółowe operacji, dane dotyczące dokumentów źródłowych
 • Rodzaje środków: wg klasyfikacji KŚT, wartości niematerialne i prawne, nisko cenne
 • Podział na własne grupy inwentarzowe
 • Symbole inwentarzowe wg wzoru użytkownika
 • Dodatkowe szczegółowe informacje o środku: opis, numer własny
 • Możliwość wyodrębniania składników środka
 • Prowadzenie terminarza dla środka trwałego (np. przeglądy)

Amortyzacja środków trwałych
 • Amortyzacja podatkowa z naliczaniem części stanowiącej koszt uzyskania przychodów
 • Możliwość odrębnej amortyzacji bilansowej
 • Metoda liniowa, degresywna, jednorazowa
 • Stawka amortyzacji wg KŚT, możliwość ustalenia własnej stawki i mnożników
 • Miesięczna, kwartalna, roczna częstotliwość odpisów
 • Definiowanie okresów obrotowych dla częstotliwości rocznej
 • Automatyczne naliczanie pełnego planu amortyzacji
 • Możliwość definiowania indywidualnego planu amortyzacji (daty i kwoty odpisów)
 • Możliwość porównania planów wg różnych metod, stawek, mnożników
 • Zawieszanie/wznawianie amortyzacji (niezależnie podatkowej i bilansowej)
 • Możliwość zmiany stawki, mnożnika, częstotliwości odpisów w trakcie amortyzacji
 • Zmiany wartości i umorzenia z „opóźnionym” uwzględnianiem w planie amortyzacji
 • Obsługa odpisów w ramach pomocy „de minimis” z kontrolą limitu

Współpraca z programami księgowymi
 • Księga handlowa (Finka-FK)
  • własny plan kont, współpraca on-line z planem kont w Finka-FK
  • schematy dekretacji (przypisanie kont do środków i operacji na ewidencji)
  • obsługa kont MPK
  • generowanie Polecenia Księgowania za okres (wg operacji i kont księgowych)
  • ewidencja poleceń (w postaci sumarycznej i szczegółowej)
  • księgowanie on-line w Finka-FK lub eksport do pliku XML
 • Księga Przychodów i Rozchodów (Finka-KPR)
  • generowanie i ewidencja Poleceń Księgowania (sumy odpisów wliczonych w koszt i wartości środka przy skreśleniu)
  • księgowanie on-line w Finka-KPR
  • zestawienia sum miesięcznych wg typu operacji (przychody, skreślenia, zmiany) oraz wg rodzaju (grupy główne KŚT, WNP, niskocenne)
Ewidencja wyposażenia
 • Operacje w ewidencji: przyjęcie, bilans otwarcia, skreślenie, zmiana osoby odpowiedzialnej, zmiana miejsca użytkowania
 • Operacje w postaci wielopozycyjnych dokumentów
 • Podział wyposażenia na grupy inwentarzowe
 • Symbole inwentarzowe wg wzoru użytkownika
 • Przypisanie numerów pozycji księgowych
Zestawienia i analizy
 • Zestawienia obowiązkowe dla ewidencji środków trwałych i wyposażenia: ewidencja za okres oraz stan na dzień
 • Tabele amortyzacji, zestawienia wartości i umorzeń
 • Prognozy długoterminowe amortyzacji
 • Zestawienia wg typu operacji
 • Zestawienia środków i wyposażenia wg osób, dzierżawców, miejsc użytkowania
 • Karta środka trwałego, środki wg stopnia umorzenia, skreślone
 • Możliwość ustalania wielu opcji: daty, zakres podmiotów (środki, wyposażenie, osoby, miejsca), do których zestawienie ma być ograniczone, kolejność, sposób sumowania
 • Wyszukiwania wg rozbudowanego systemu kryteriów
Finka-STW WIN
- Opis programu
- Szczegółówe funkcje
- Wersje próbne
- Ekrany z programu
- Nowości w programie
- Instrukcja programu

TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu