FINKA - programy
Finansowo-księgowy
Księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Kadry i płace
Ewidencja środków trwałych
Sprzedaż i fakturowanie
Firma jednoosobowa
Magazyn i sprzedaż
Kasa i bank

FINKA - dla kogo
Biura rachunkowe
Małe i Średnie firmy
Mikro firmy
Fundacje i Stowarzyszenia
Koła łowieckie

Sprzęt komputerowy

Nasi Konsultanci
22 408 48 00
22 885 66 99
Masz pytanie? Napisz

FINKA-STW WINDOWS 4.0 | 30-03-2017
1. Wprowadzono zmiany do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016).
FINKA-STW WINDOWS 3.0.a | 09-09-2016
1. Poprawiono błąd występujący podczas edycji konta księgowego na Planie Kont księgowych.
FINKA-STW WINDOWS 3.0 | 05-05-2016
1. Wprowadzono Pasek Narzędziowy z przyciskami aktywnymi (Toolbar) - widoczny w głównym oknie ekranu, na górze. Pozwala na szybsze - bezpośrednie uruchamianie najczęściej używanych funkcji bez potrzeby zagłębiania się w strukturę menu programu.

Użytkownik może dowolnie definiować pasek narzędziowy w menu:
-> Administracja -> Szybkie uruchamianie (przyciski)
FINKA-STW WINDOWS 2.0.a | 17-06-2015
 1. Poprawiono zestawienie ewidencji środków za okres - w wersji 'bez listy środków (tylko sumy)'.
FINKA-STW WINDOWS 2.0 | 23-03-2015
 1. Przyspieszenie działania zestawień dotyczących ewidencji środków trwałych.

 2. Usprawnienia w edytorze planu amortyzacji.

 3. Poprawka w obliczaniu części odpisu, która stanowi koszt uzyskania przychodu (tzw. odpisu kosztowego). Poprawka dotyczy tylko odpisów kosztowych naliczanych po dokumencie zmiany wartości (ZW) lub koreksty (KA) dla środka, w którym jedynie część amortyzacji jest zaliczana do kosztów (np samochód osobowy) oraz tylko miesięcy między datą dokumentu o datą rozpoczęcia amotyzacji według tego dokumentu.
  • W dokumencie ZW podaje się datę rozpoczęcia amortyzacji według dokumentu, określającą od którego miesiąca uzwględniać zmiany wartości do obliczania amortyzacji.
  • Odpis kosztowy obliczany jest jako proporcja odpisu amortyzacyjnego, gdzie proporcja = wartość "kosztowa"/wartość środka.
  • Zmiana dotyczy wyznaczania proporcji w miesiącach między datą dokumentu, a datą rozpoczęcia amortyzacji wg tego dokumentu. W poprzedniej wersji proporcja była ustalana wg rzeczywistych wartości dokumentu w danym miesiącu (tzn wartości z OT/BO z uzwględniem zmian w dokumentach ZA/KA). Teraz do wyznaczania proporcji służą wartości z OT/BO z uzwględnieniem zmian w dokumentach ZA/KA, ale tylko tych, których data rozpoczęcia jest <= miesiąc, w którym obliczany jest odpis kosztowy.
  • W praktyce data rozpoczęcia amortyzacji dla dokumentów ZW/KA jest to początek następnego miesiąca. Poprawka dotyczy więc tylko odpisu kosztowego naliczonego w miesiącu dokumentu ZW, odpisy kosztowe począwszy od miesiąca rozpoczęcia amotryzacji były poprawnie liczone.
  • Aby poprawić odpis kosztowy w istniejących już planach amortyzacji można ponownie przeliczyć plan po dokumencie ZW/KA dla tych środków, dla których:
   • tylko część amortyzacji jest zaliczana w koszty
   • dokument zmiany wartości (ZW) lub korekty (KA) zmienia proporcję wartości "kosztowej" do wartości środka.
1 2
Finka-STW WIN
- Opis programu
- Szczegółówe funkcje
- Wersje próbne
- Ekrany z programu
- Nowości w programie
- Instrukcja programu

TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu