FINKA - programy
Finansowo-księgowy
Księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Kadry i płace
Ewidencja środków trwałych
Sprzedaż i fakturowanie
Firma jednoosobowa
Magazyn i sprzedaż
Kasa i bank

FINKA - dla kogo
Biura rachunkowe
Małe i Średnie firmy
Mikro firmy
Fundacje i Stowarzyszenia
Koła łowieckie

Sprzęt komputerowy

Nasi Konsultanci
22 408 48 00
22 885 66 99
Masz pytanie? Napisz

FINKA-FAKTURA 10.0.b | 10-04-2017
1. Dla korekt dewizowych mogła się źle wyliczyć wartość VAT w PLN.
Numery korekt, w których wystąpił opisany problem wyświetlą się w komunikacie po wywołaniu listy:

-> Korekty sprzedaży

Aby wartość na korekcie dewizowej została poprawnie przeliczona, należy wejść w edycję dokumentu i ponownie go zapamiętać.
FINKA-FAKTURA 10.0.a | 06-03-2017
1. Na wydruku zestawienia VAT "Ewidencja zakupu VAT według przeznaczenia zakupu i stawek" poprawiono sumowanie kwoty brutto.

2. Na wydruku VAT-UE i VAT-UEK włączono wydruk nr telefonu i daty wypełnienia.
FINKA-FAKTURA 10.0 | 06-02-2017
1. Opracowano nowe wzory deklaracji VAT-27(2), VAT-UE(4), VAT-UEK(4).
 • Należy pamiętać, że od roku 2017 informacje VAT-UE i VAT-27 składa się elektronicznie.
 • Deklaracje VAT-7 i VAT-7K również składa się wyłącznie elektronicznie. Możliwość złożenia papierowego - tylko na rok 2017 - pozostawiono dla najmniejszych podatników, jeśli spełnione są warunki opisane w bazie wiedzy na stronie FINKA
2. Wprowadzono nową wesję JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego) JPK-VAT(2).
 • Należy pamiętać, że JPK-VAT powinien zawierać pełną ewidencję zakupu oraz sprzedaży. Można więc generować go z programu FINKA-FAKTURA jeśli dane wpisane do ewiedncji VAT obejmują zarówno sprzedaż, jak i zakupy.
 • Plik JPK-VAT w nowej wersji muszą wysyłać co miesiąc tzw. mali i średni podatnicy. W ustaleniu przynależności do tych kategorii może pomóc kalkulator terminów JPK
 • W menu Formularze -> Jednolity Plik Kontrolny program generuje automatycznie JPK-VAT na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży, a także sprawdza zgodność danych z deklaracją VAT. Stąd:
 • Zaleca się przed sporządzeniem JPK wystawić deklarację VAT (terminy są takie same, do 25-go). Wyjątkiem jest tu deklaracja kwartalna, przy której także obowiązuje comiesięczne wysyłanie JPK.
 • Przy tworzeniu JPK program FINKA sprawdzi, czy w każdej pozycji ewidencji znajdują się wszystkie wymagane dane, m. in. nazwa, adres i NIP nabywcy oraz numer faktury i opis zdarzenia gospodarczego. W razie braku danych Użytkownik ma dwie możliwości:
  • wpisać w JPK stały tekst w miejsce pól niewypełnionych w ewidencji
  • Program FINKA zapisuje plik JPK na dysku, zaś wysyłanie i pobranie UPO należy wykonać za pomocą programu udostępnionego na stronie MF.
3. W związku z tym, że od r. 2017 szereg usług budowlano - montażowych objęto trybem "odwrotnego obciążenia VAT", w ewidencji sprzedaży wprowadzono nową kategorię "Odwrotne obciążenie - usługi podwykonawców budowalnych".
 • Program wliczy takie pozycje do formularza VAT-27, który od nowego roku trzeba wysyłać elektronicznie co miesiąc.
 • W ewidencji VAT na ekranie zwykłej sprzedaży krajowej można także, obok sprzedaży opodatkowanej, wpisać kwotę podlegającą "odwrotnemu obciążeniu" w tym trybie.
 • Szereg informacji o tej i innych zmianach w podatku VAT opisaliśmy w bazie wiedzy na stronie FINKA
4. "Transakcje trójstronne". W ewidencji sprzedaży i zakupu VAT, przy dostawach i nabyciach wspólnotowych (WNT i WDT) można zaznaczyć opcję "VAT-UE trójstronny".
 • Znacznik transakcji trójstronnych dotyczy tylko pośrednika, w transakcjach pomiędzy sprzedawcą, pośrednikiem i odbiorcą - każdy w innego kraju UE - gdy spełnione są warunki "trójstronnej procedury uproszczonej" wg Ustawy o VAT art. 135 i 136.
 • Zgodnie z interpretacją MF, program ujmuje transakcje trójstronne:
  • nabycie przez pośrednika: w deklaracji VAT-7 oraz w VAT-UE w części "nabycie wspólnotowe - WNT"
  • sprzedaż przez pośrednika: w deklaracji VAT-7 w poz. 11 "Dostawa towarów poza terytorium kraju", zaś w VAT-UE w części "Dostawa wspólnotowa - WDT".
5. Zmiana kwoty wolnej od podatku. Dostosowano program do regulacji dotyczącej kwoty wolnej od 2017r.
 • Zaliczki podatkowe w menu Formularze - Zaliczka PDOF (PIT-36) wylicza się, zgodnie z nowymi zasadami, stosując kwotę wolną jak w roku 2016 (ulga podatkowa 556,02 zł).
 • W razie przekroczenia progu podatkowego program przestanie ujmować w zaliczkach ulgę podatkową, zgodnie z nową regulacją.
 • Dopiero po zakończeniu roku, w rozliczeniu rocznym PIT-36, można ująć kwotę wolną zwiększoną lub zmniejszoną według nowych zasad.
6. Wprowadzono usprawnienia w module ewidencji VAT w programie FINKA:
 • W menu Ewidencja zapisów - Wyszukiwanie zapisów VAT dodano możliwość znalezienia zapisów w konkretnej stawce VAT, z zakresem kwot od-do w danej stawce.
 • Przy wprowadzaniu zapisów do ewidencji zakupu lub sprzedaży VAT po wypełnieniu pola "Opis zdarzenia gospodarczego" można wcisnąć klawisz Page Down, co powoduje przejście do pierwszego okienka liczbowego, bez potrzeby przechodzenia myszką lub tabulatorem przez szereg pól.
 • Chcielibyśmy tu wspomnieć, że wszystkie czynności w programie FINKA można wykonywać z klawiatury, beż używania myszki, co na ogół znacząco przyspiesza pracę z programem.
FINKA-FAKTURA 9.3.a | 09-09-2016
1. Uruchomiono generowanie Jednolitego pliku kontrolnego dla pakietów programu Faktura START oraz STANDARD.

2. Przywrócono możliwość wysyłania elektronicznego załącznika ORD-ZU dla korekty deklaracji VAT-7 w wersji 16.

3. W zestawieniach handlowych:
- Asortymentów wg dokumentów
- Obrotów z odbiorcami / dostawcami

wyłączono uwzględnianie w sumach kwot z dokumentów anulowanych.
FINKA-FAKTURA 9.2 | 16-08-2016
1. Dostosowano program do emisji danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Finansów.

Aby wygenerować Jednolity plik, należy wywołać menu:

-> Formularze
-> Jednolity Plik Kontrolny - INS Dodaj.

Następnie:

· Wybieramy rodzaj pliku:
- JPK - VAT : ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (obie ewidencje znajdą się w jednym pliku)
- JPK - FA : Faktury z pozycjami (faktury wystawione w programie Faktura)
· Wybieramy okres, za który należy sporządzić plik

· Po F3 - dalej program wyświetla pytania dotyczące uzupełnienia danych, które są wymagane w formacie JPK, lecz brak ich danych wpisanych do programu. Na przykład w razie braku adresu kontrahenta w którejś z pozycji ewidencji zakupu VAT program zapyta, co wpisać w to miejsce.

· Po uzupełnieniu tego ekranu wciskamy F5 i program FINKA generuje i zapisuje na dysku oraz w bazie danych Jednolity Plik z możliwością wysyłki elektronicznej.

Lista wygenerowanych plików dostępna jest w menu Formularze - Jednolity Plik Kontrolny, wraz z szczegółowymi komunikatami dotyczącymi danych zamieszczonych w tym pliku.

Uwaga dotycząca JPK-VAT i deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D: Według informacji MF wymagana jest pełna (co do grosza) zgodność JPK-VAT z deklaracją VAT. Wobec tego:

· Jeśli za dany okres będzie składana deklaracja, to należy najpierw wygenerować deklarację, a następnie jednolity plik · Na ekranie JPK program zapyta, czy ująć zaokrąglenia według deklaracji - jeśli tak, to FINKA, zgodnie z zaleceniami MF, utworzy dodatkowe pozycje obejmujące kwoty zaokrągleń.

Wysyłanie Jednolitego Pliku. Obecna wersja FINKA-FK zapisuje plik na dysku i można go wysłać na nośniku lub za pośrednictwem aplikacji udostępnionej prze MF.

· Tryb bezpośredniego wysyłania elektronicznego musi zostać dopracowany ze strony MF [stan na 08.08.2016] i w następnej kolejności będzie możliwe wysyłanie pliku z aplikacji. 2. Nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8).

Wzory te, obowiązują od miesiąca 08.2016 lub od III kwartału 2016;

3. Dodano możliwość pobierania danych początkowych w menu:

-> Administracja
-> Pobieranie danych początkowych:

· z innych programów Finka
· z pliku Excel lub CSV


Pobieranie danych:
- Kontrahentów
- Osób
- Asortymentów

Import ma służyć zainicjowaniu danych w nowej firmie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Finka-FAKTURA
- Opis programu
- Szczegółowe funkcje
- Wersje próbne
- Nowości w programie
- Ekrany z programu
- Instrukcja programu
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu