FINKA - programy
Finansowo-księgowy
Księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Kadry i płace
Ewidencja środków trwałych
Sprzedaż i fakturowanie
Firma jednoosobowa
Magazyn i sprzedaż
Kasa i bank

FINKA - dla kogo
Biura rachunkowe
Małe i Średnie firmy
Mikro firmy
Fundacje i Stowarzyszenia
Koła łowieckie

Sprzęt komputerowy

Nasi Konsultanci
22 408 48 00
22 885 66 99
Masz pytanie? Napisz

Szczegółowe funkcje programu Finka-PŁACE

aaKadry:

Obsługa dokumentacji kadrowej związanej z umowami o pracę, o dzieło, zleceń i innymi, w tym:
 • druki kadrowe, które można wypełnić na ekranie lub wydrukować ich wzory. Obejmują m.in.
  • kwestionariusz osobowy
  • umowy o pracę, o dzieło, zlecenia oraz umowy nienazwane (np. kontrakt lub mianowanie)
  • aneksy do umów
  • skierowania na badania
  • oświadczenia:
   • o przelewaniu wynagrodzeń na konto
   • dotyczące trybu opodatkowania (PIT-2, oświadczenie o kosztach podwyższonych lub o nienaliczaniu kosztów i inne)
   • dotyczące 30-krotności i innych limitów (informacja o osiągnięciu 30-krotności lub limitu kosztów autorskich)
   • o statusie studenta, emeryta, o posiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
   • i szereg innych
 • prowadzenie pełnej ewidencji zatrudnienia z możliwością zarejestrowania:
  • wielu umów etatowych lub zleceń dla jednej osoby
  • zmian wynagrodzenia
  • zmian zasad zatrudnienia (wymiar etatu, stanowisko, dział) z pełnym przeglądem historii zatrudnienia pracownika
 • możliwość określenia indywidualnego kalendarza pracy (w dniach i godzinach) dla pracowników etatowych
 • prowadzenie pełnej ewidencji nieobecności obejmującej:
  • urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe i podobne - wraz z weryfikacją wymiarów urlopu
  • zwolnienia lekarskie - do umów o pracę oraz do zleceń objętych ubezpieczeniem chorobowym
  • oraz inne nieobecności
  Nieobecności zostają automatycznie rozliczone podczas naliczania wynagrodzeń. Zwolnienia i urlopy można wpisywać za dowolne okresy (np. 3-letni urlop wychowawczy wprowadzany jest jednym zapisem) i rozliczenie następuje w kolejnych miesiącach
 • pełna ewidencja zgłoszeń ZUS pracownika i członków rodziny, z możliwością sporządzania korekt i współpracą z programem Płatnik
 • prowadzenie ewidencji BHP, badań lekarskich, szkoleń i odzieży roboczej
aaPłace:

Naliczanie płac z tytułu umów o pracę umów zleceń, o dzieło oraz umów nienazwanych. Wartości wypłat oraz tryb opodatkowania i oskładkowania wynikają z treści umów i złożonych oświadczeń, dodatkowo podczas redagowania listy lub rachunku użytkownik ma możliwość zmiany wartości lub dodania składników i potrąceń.
 • Słownik składników wynagrodzeń, z możliwością redagowania i tworzenia nowych z indywidualnym określaniem:
  • trybu obliczania (kwotowo, ilość razy stawka i inne)
   • wypłaty z tytułu zleceń i umów o dzieło można wyliczać wychodząc od kwoty bruto albo od netto
  • sposobu opodatkowania
  • podlegania pod ZUS
  • uwzględniania w średniej chorobowej i urlopowej
  • trybu zmniejszania w przypadku choroby lub urlopu

  • Ponadto słownik obejmuje także dodatki, premie, potrącenia, ekwiwalenty, pakiety medyczne itp
  • Dodatki i potrącenia moga dotyczyć zarówno umów o pracę, jak i zleceń oraz umów o dzieło.
 • Średnie chorobowe i urlopowe
  • Wyliczane automatycznie z możliwością ręcznej modyfikacji
  • Dotyczą umów o pracę, zleceń i o dzieło
  • Służą do automatycznego wyliczania wypłat za czas choroby lub urlopu ora zasiłków
  • Ujmowane są także w druku ZUS-Z3
 • Zbiorcze i częściowe listy płac. Listy częściowe mogą obejmować wybrane składniki bądź wybrane osoby lub działy. Można też utworzyć listy nietypowe, indywidualne - np dla pojedynczej wypłaty po ustaniu zatrudnienia.
 • Określanie sposobów numeracji umów, list płac, rachunków z uwzględnianiem w numeracji np. zdefiniowanych działów i projektów
 • Dowolne określanie daty wypłaty dla poszczególnych list płac lub zaznaczenie zawieszenia wypłaty, co ma wpływ na ich ujmowanie do podatku i ZUS
 • Szczegółowe informacje dot. trybu obliczania elementów wynagrodzenia dla danej osoby, obejmujące:
  • wartości składników wynagrodzenia
  • składki ZUS z podaniem podstaw, stawek i kwot składek
  • podatek z podaniem podstawy, kosztu, ulgi i stawki
  • w razie nienaliczenia składek program podaje informacje o przyczynie, np. przekroczenie 30-krotności, osiągnięcie wieku powyżej którego nie płaci się FP, lub zmniejszenie składki zdrowotnej do wysokości podatku
  • ponadto program podaje informacje np. o zaokrągleniach naliczonych składek ZUS wynikających z kilku wypłat w danym m-cu
aaRozrachunki z tytułu wynagrodzeń, podatków i składek

Program zawiera także moduł rozrachunków, obejmujący:
 • listę zobowiązań płacowych wobec pracowników, zleceniobiorców i wykonawców
 • zobowiązania wobez ZUS i Urzędu Skarbowego
 • generowanie dokumentów kasowych i przelewów, z możliwością wypłat częściowych lub rozliczania kilku pozycji jedną wypłatą
aaSkładki i dokumenty ZUS

Składki ZUS wyliczane są automatycznie podczas naliczania płac. Dla osób prowadzących działalność (właścicela lub wspólników) naliczanie składek odbywa się automatycznie, z możliwością modyfikacji ręcznej i z uwzględnieniem przerw chorobowych i innych.

Na podstawie wprowadzonych danych generowane są:
 • dokumenty zgłoszeniowe ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA,
 • dokumenty rozliczeniowe RSA, RCA, RZA, DRA
 • i inne (RMUA, IWA, ZSWA, Z3)
 • program generuje także karty zasiłkowe
Dokumenty można wyeksportować do "Płatnika"; program może też pamiętać ich wersję pierwotną i ewentualne korekty.
Dostępne są też ważne informacje diagnostyczne w postaci listy składek ujętych w danej wersji formularza.

aaFormularze podatkowe

Program generuje automatycznie formularze podatkowe:
 • PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40
 • wyliczenie zaliczek miesięcznych na PIT-4R i PIT-8AR
 • ponadto obsługiwane sa oświadczenia PIT-2 i PIT-12 oraz karty wynagrodzeń do celów podatkowych
Formularze można także wysłać elektronicznie jako e-deklaracje; program może też pamiętać ich wersję pierwotną i ewentualne korekty.
Dostępne są też ważne informacje diagnostyczne w postaci listy wypłat ujętych w danej wersji formularza.

aaZestawienia
 • Wygodne i bardzo rozbudowane kryteria wyszukiwania dokumentów kadrowych, wypłat i zus:
  • za dowolne okresy (również wieloletnie)
  • dla wybranych działów
  • dla wybranych projektów
  • dla wybranych osób
  • Można też wybrać wypłaty według trybu opodatkowania i innych kryteriów
 • Zestawienia z możliwością eksportu do różnych formatów (PDF, HTM, XLS), miedzy innymi:
  • Zestawienia umów według rodzaju, według działów itp
  • Statystyka zatrudnienia
  • Wymiary urlopów i zestawineie urlopów przysługujących
  • Zestawienia badań lekarskich, odzieży roboczej, środków i szkoleń BHP
  • Zestawienie kosztów płac według okresów, działów lub osób
   • Program podaje zarówno kwoty netto i brutto, jak i koszt całkowity, liczony wraz z wartością składek płatnych przez firmę.
  • Zestawienie wypłat wg rodzajów umów, według składników itp
  • Zestawienia składek ZUS według różnych kryteriów
  • Zestawienie zasiłków oraz wynagrodzeń za czas choroby
aaDodatkowe funkcje:
 • Współpraca z programami księgowymi: wysyłanie poleceń księgowania do FINKA-FK lub FINKA-KPR
 • Zatwierdzanie danych w dwóch trybach: zamknięcie okresu lub zatwierdzenie poszczególnych list płac i rachunków
 • Mechanizm statusów wypłat, pozwalający na:
  • zaznaczenie pozycji wypłaconych, niewypłaconych, zatwierdzonych
  • w razie zmiany warunków umowy (np. sporządzenia aneksu do umowy o pracę lub zlecenia bądź otrzymania oświadczenia o uldze podatkowej, dojazdach zamiejscowych itp.) – automatyczne zaznaczenie list płac wymagających przeliczenia lub do korekty
  • podobny efekt następuje przy innych zmianach wpływających na liczenie płac, np wsteczne dopisanie nieobecności
 • Wysyłanie do archiwum nieaktywnych pracowników i zleceniobiorców z możliwością ich przywołania, o ile wystąpi taka potrzeba
 • Eksport wszelkich list edycyjnych i zestawień do różnych formatów (PDF, HTM, XLS)
 • Możliwość definiowania składników wynagrodzeń oraz innych parametrów.
 • Słowniki wartości bieżących i archiwalnych, pozwalające na:
  • Wyliczanie płac, składek i podatku według stawek odpowiednich do okresu wypłaty
  • Ujęcie historyczne dotyczy też trybów obliczania, np. "ujmować roczne ograniczenie kosztów autorskich od 01.01.2013"
  • Program pamięta także szereg innych danych w postaci bieżącej i historycznej, np. ta sama osoba może mieć różne adresy, a nawet różne nazwiska na umowach, listach płac i rachunkach z różnych okresów.
Finka-PŁACE WINDOWS
- Opis programu
- Szczegółowe funkcje
- Wersje próbne
- Ekrany z programu
- Nowości w programie
- Instrukcja programu
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu