FINKA - programy
Finansowo-księgowy
Księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Kadry i płace
Ewidencja środków trwałych
Sprzedaż i fakturowanie
Firma jednoosobowa
Magazyn i sprzedaż
Kasa i bank

FINKA - dla kogo
Biura rachunkowe
Małe i Średnie firmy
Mikro firmy
Fundacje i Stowarzyszenia
Koła łowieckie

Sprzęt komputerowy

Nasi Konsultanci
22 408 48 00
22 885 66 99
Masz pytanie? Napisz

FINKA-PLACE WINDOWS 5.3 | 04-07-2017
1. Program dostosowano do najnowszych wymogów przy wysyłaniu e-deklaracji (wprowadzono protokół TLS 1.2 wymagany przy wysyłaniu e-deklaracji na serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów).
FINKA-PLACE WINDOWS 5.2.b | 18-06-2017
1. Wprowadzono nowy kod wyrejestrowania z ZUS: 800 - wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60)

2. Zaktualizowano opis dla kodu ZUS 1134 - funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej

3. Zmieniono wydruk Zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach - dla wydruku zaświadczenia dla umowy zlecenie, o dzieło lub innej nie drukują się pola: 'Wymiar czasu pracy', 'Staż pracy ogółem', informacja czy pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia. Na wydruk dostosowano pozostałe opisy dla umów zlecenie, o dzieło lub innych.

FINKA-PLACE WINDOWS 5.2.a | 03-06-2017
1. Zaktualizowano druk Skierowania na badania lekarskie.

2. Zaktualizowano edycję oraz wydruk Świadectwa pracy. Dodatkowo zwiększono zakres dla pola: 4a), 4b) oraz 6.13) na świadectwie pracy.

3. Zaktualizowano wersję bazy danych przy współpracy ONLINE z programem FkWin - wymagana wersja FkWin to co najmniej 10.1.e.

4. Poprawiono podpowiadanie domyślnego roku za urlop wypoczynkowy przy wprowadzaniu nowej nieobecności.
FINKA-PLACE WINDOWS 5.2 | 16-03-2017
1. Na wypowiedzeniu do umowy umożliwiono wprowadzanie terminu odwołania ręcznie przez użytkownika.

2. Udostępniono zapis kilku osób z nr PESEL 99999999999, stosowanym w przypadku osób zagranicznych.

3. Dla nowego wzoru świadectwa pracy włączono pobieranie drugiego imienia osoby.

4. Poprawiono pomyłkę z poprzedniej wersji programu, która mogła w rzadkich przypadkach powodować nieprawidłowe zliczanie liczby godzin roboczych. Jeśli taki problem wystąpił, to program automatycznie go wykryje, poda komunikat i zmieni status wypłat na "wymagające przeliczenia".

FINKA-PLACE WINDOWS 5.1 | 02-02-2017
1. Wprowadzono podstawę składek zdrowotnych przedsiębiorców na rok 2017, ogłoszoną przez GUS 18.01.2017.

2. Wprowadzono nowy wzór świadectwa pracy

3. Wprowadzono nowy wzór PIT-2

4. Zrealizowano nowe zestawienie: Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

· wywołuje się je z menu Zestawienia - Kadrowe

· Zestawienie wylicza średnie zatrudnienie roczne zgodnie z zasadami wymaganymi przy wyznaczaniu terminu wysyłania JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego), tj. z pominięciem okresów urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

· Celem wyznaczenia terminu obowiązku JPK można skorzystać z kalkulatora internetowego .
1 2 3 4 5 6 7
Finka-PŁACE WINDOWS
- Opis programu
- Szczegółowe funkcje
- Wersje próbne
- Ekrany z programu
- Nowości w programie
- Instrukcja programu
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu