FINKA - programy
Finansowo-księgowy
Księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Kadry i płace
Ewidencja środków trwałych
Sprzedaż i fakturowanie
Firma jednoosobowa
Magazyn i sprzedaż
Kasa i bank

FINKA - dla kogo
Biura rachunkowe
Małe i Średnie firmy
Mikro firmy
Fundacje i Stowarzyszenia
Koła łowieckie

Sprzęt komputerowy

Nasi Konsultanci
22 408 48 00
22 885 66 99
Masz pytanie? Napisz

FINKA-KASA v. 4.0 | 2010-12-15
Wprowadzono drobne poprawki usprawniające pracę z programem.
 
FINKA-KASA v. 3.0 | 2010-02-12
Wprowadzono drobne poprawki usprawniające pracę z programem.
 
FINKA-KASA v. 2.0 | 2009-01-20
Wprowadzono drobne poprawki usprawniające pracę z programem.
 
FINKA-KASA v. 1.2 | 2008-12-22

DODATKOWY MODUŁY W PROGRAMIE FINKA-KASA !

Z myślą o potrzebach Państwa firm, wzbogaciliśmy funkcjonalność programu o homebanking - wysyłanie przelewów.


W nowej wersji programu wprowadzono następujące opcje:
 1. LISTA ADRESOWA
  Wprowadzono zmiany w danych adresowych kontrahentów i osób, polegające m.in. na:
  • Odrębnej edycji listy kontrahentów oraz listy osób w punkcie -> Słowniki
  • Podziale osób na właścicieli i inne osoby, przy czym dana osoba może znajdować się w więcej niż jednej grupie

 2. USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
  Spełniono wymagania tej ustawy, przy czym:

  • Użytkownik może włączyć mechanizm ochrony w punkcie -> Parametry wspólne na ekranie startowym programu
  • Jeśli mechanizm jest włączony, to:
   • Program wymaga haseł zgodnych z przepisami, tj. złożonych z co najmniej 8 znaków i zawierających duże i małe litery oraz cyfry
   • Program wymaga zmiany haseł najrzadziej co 30 dni, przy czym:
    • każdy może zmieniać własne hasło
    • ponadto hasła innych użytkowników może zmieniać użytkownik do tego uprawniony

   • W punkcie -> Administracja -> Użytkownicy/Uprawnienia można wydrukować listę osób i ich identyfikatorów (loginów) wraz z datami nadania i ewentualnie odebrania uprawnień
   • W związku z przepisem zakazującym przydzielanie loginu danej osoby innej osobie nie można zmieniać imienia i nazwiska osoby, do której należy dany login

  • Ponadto czynne są dodatkowe opcje związane z danymi osobowymi:

   • Dla każdej osoby można wprowadzić adnotacje:
    • o zgodzie na przetwarzanie danych
    • o sprzeciwie wobec przetwarzania danych
    • o udostępnieniu danych
   • Można wydrukować dane osobowe zaopatrzone także w informację o osobie wprowadzaj±cej dane (wraz z historią zmian) oraz w powyższe adnotacje
   • Można też wydrukować listę udostępnień danych osobowych

 3. WPROWADZONO INNE DROBNE ZMIANY I POPRAWKI:

  • Zaktualizowano listę Urzędów Skarbowych wykorzystywan± przy wystawianiu formularzy i przelewów podatkowych.

  • W numerze konta bankowego wprowadzono dodatkowo możliwość wpisania 2-literowego przedrostka kraju oraz kodu BIC/SWIFT. Dotyczy to:
   • kont firmowych definiowanych w punkcie -> Słowniki -> Kasy i konta bankowe
   • kont kontrahentów i osob, definiowanych w punkcie -> Słowniki

  • Dostosowano wydruki przelewów skarbowych i ZUS do nowych wzorów
 
FINKA-KASA v. 1.1 | 2008-09-03
W wersji programu Finka-KASA 1.1 dodano nowe funkcje, które dotyczą LIST ADRESOWYCH:

 • Dostępna obecnie w programie łączy w sobie kontrahentów i podatników.
 • Lista Podatników została przeniesiona ze --> Słowników Pozostałych do menu głównego --> Słowniki, jednocześnie dane podatników zostały znacznie rozbudowane.
 • Usprawniono sposób wystawiania dokumentów używających listy podatników - pewne pola np. Urząd Skarbowy wypełniają się automatycznie.
 • Na obu listach dodano menu kontekstowe umożliwiające wyświetlanie raportów np: rozrachunki lub dokumenty księgowe wybranego kontrahenta / podatnika.

  Uwaga! Ze względu na duże zmiany w strukturze bazy pierwszą czynnością po zalogowaniu się powinno być Odświeżenie listy firm

  W związku z reorganizacją słownika Podatników należy wykonać następujące czynności:
 • Zweryfikować i uzupełnić dane wszystkich podatników, ponieważ w poprzedniej wersji ilość przechowywanych informacji była znacznie mniejsza (np. brak US, trzech adresów itd.)
 • Wszystkie dane z dotychczasowej listy klientów zostały przeniesione do listy kontrahentów, jeżeli wśród tych danych przechowywano dane podatników lub płatników to proszę przesunąć je do listy podatników.
 • Finka-KASA
  - Opis programu
  - Wersje próbne
  - Ekrany z programu
  - Nowości w programie
  - Instrukcja programu
  


  TIK-SOFT SP. Z O.O.
  Al.Wilanowska 5 lok.19
  02-765 Warszawa
  NIP: 951-19-95-388  Dział Obsługi Klienta

  Pytania, serwis, aktualizacje
  22 408 48 00
  finka@finka.pl

  Zapytanie ofertowe
  kom. 668 300 794
  zapytanie@finka.pl
  payu